Kauppakamarikysely: Pohjois-Savossa 84 prosenttia yrityksistä kärsii työvoimapulasta – rajoittaa merkittävästi yritysten kasvua ja liiketoimintaa

Yritykset kärsivät työvoimapulasta

Kauppakamareiden jäsenyrityksille suunnatun kyselyn mukaan valtakunnallisesti lähes 75 prosenttia ja Pohjois-Savossa peräti 84 prosenttia yrityksistä kokee pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Koko maassa 68 prosenttia ja Pohjois-Savossa jopa 75 prosenttia yrityksestä arvioi, että pula osaavasta työvoimasta on rajoittanut yritysten kasvua ja liiketoimintaa.

Pohjois-Savo kärsii osaajapulasta keskiarvoa enemmän

Pohjois-Savossa vain 1,8 prosenttia vastaajista ilmoitti, että osaavasta työvoimasta on ylitarjontaa tai paljon ylitarjontaa. Tilanne on heikentynyt merkittävästi vuoden takaisesta, jolloin 54 prosenttia ilmoitti kärsivänsä osaavan työvoiman pulasta.  Yrityksistä 75 prosenttia arvioi, että pula osaavasta työvoimasta on rajoittanut kasvua ja liiketoimintaa. 

”Tilanne on vuoden aika pahentunut huomattavasti maakunnassamme ja kärsimme osaajapulasta valtakunnan keskiarvoon verrattuna enemmän. Yrityksissä on tahtoa kasvaa, mutta osaajapula rajoittaa merkittävästi yrityksien kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä ”, kertoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen. 

Osaajatarve vain kasvaa tulevaisuudessa. Vastaajista 71 prosenttia ilmoitti, että rekrytointitarve kasvaa tai kasvaa merkittävästi seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kun tilannetta katsotaan 2–3 vuoden aikajänteellä, on vastaava luku 86 prosenttia. Pohjois-Savossa osaavan työvoiman tarve kohdistuu erityisesti muutamalle alalle: tekniikan alalle, kauppa, hallinto ja oikeustieteisiin sekä erityisesti tietojenkäsittely ja tietoliikenne. 

Keskeisimmät rekrytointihaasteet johtuvat yritysten mukaan siitä, että avoimiin tehtäviin ei vain yksinkertaisesti ole hakijoita ja kilpailu työntekijöistä on kiristynyt.  Myös hakijoiden vähäinen työkokemus, tai soveltumaton koulutus on ongelma ja tämä johtaa niin sanottuun kohtaanto-ongelmaan. 

Ratkaisuksi panostuksia koulutukseen, oppilaitosyhteistyöhön ja kannustinloukkujen purkamiseen 

Tärkeimpinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi Pohjois-Savossa yritykset nostivat yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen, työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamisen, muunto- ja täydennyskoulutuksessa sekä koulutuksen sisältöjen kehittämisen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Lisäksi koulutusmäärien lisääminen tutkintokoulutuksessa sai vahvaa kannatusta.

”Osaajapula pitää ottaa tosissaan eikä ongelmaa saa vähätellä. Yhteistyössä poliittisten päättäjien ja elinkeinoelämän kanssa on haettava ratkaisuja, joilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus. Yritysten näkemyksiä keskeisistä ratkaisuista on kuunneltava. Keskuskauppakamari on esittänyt oman 16 kohdan toimenpidelistansa”, sanoo Valtonen. 

Tutustu osaajapulakyselyn tuloksiin & Keskuskauppakamarin 16 kohdan toimenpidelistaan:

Osaajapulakyselyn tulokset

Keskuskauppakamarin toimenpidelista

Kauppakamarien kysely tehtiin 23.-25.8.2021. Kyselyyn vastasi 1297 kauppakamarien jäsenyritystä, (Pohjois-Savosta 57 yritystä). Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä oli 2,9 % vastanneista.

Lisätietoja

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Kauppakamarin yli 850 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Kategoriat:Osaaminen