HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutukset

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutusten avulla aktivoit ja kehität hallitustyöskentelyä. HHJ-koulutukset sopivat sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville. Koulutusten avulla yrittäjät sekä yritys- ja kuntajohtajat hyödyntävät hallitustyöskentelyä entistä tehokkaammin.

kauppakamarin hhj-koulutukset hallitustyon kehittamiseen

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutukset

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ -kurssin on käynyt jo 15 000 henkilöä ja HHJ-tutkinnon lähes 6 700 henkilöä maanlaajuisesti. Tämä tarkoittaa, että tuhansissa suomalaisissa yrityksissä on kurssien ansiosta keskusteltu johtamisen kehittämisestä, muutettu hallituksen työskentelyä, rohkaistuttu rekrytoimaan ulkopuolisia osaajia hallitukseen ja otettu merkittäviä kehitysaskelia liiketoiminnassa.

HHJ on kasvanut ja kehittynyt yhdestä kurssista ja tutkinnosta kokonaiseksi pk-yritysten hallitustyön kehittämisohjelmaksi. HHJ-kokonaisuus sisältää useita kursseja ja koulutuksia, joilla hallituksen pk-yritykselle tuottamaa hyötyä voidaan kasvattaa. Lisäksi HHJ:hin lisätään koko ajan uusia koulutuksia ja sisältöä, jotta sen avulla voi kehittää itseään pitkäjänteisesti hallitustyön tekijänä.

HHJ pk-yritysten kasvun tukena

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutukset aktivoivat ja kehittävät yritysten ja organisaatioiden hallitustyöskentelyä sekä hallituksen ja johdon vuoropuhelua. HHJ-koulutukset sopivat sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville.

Kuopion alueen kauppakamari järjestää HHJ-koulutuksia Pohjois-Savossa.

HHJ-kurssi

Kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Kurssista hyötyvät hallituksen jäsenet, johtajat ja johtoryhmän jäsenet, yrittäjät, hallitusammattilaiset sekä kuntayhtiöiden johtajat. HHJ-kurssi kestää neljä iltapäivää, joiden lisäksi on ryhmätyö ja kirja. Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla.

HHJ-kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto sekä osallistua vuosittaiseen valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin

Tutustu tuleviin HHJ-kursseihin

Referenssit

Timo Turunen, Liepuskan Herkkupaja Oy, kertoo videolla kokemuksistaan HHJ-kurssilta ja hallitustyöskentelyn kehittämisestä.

Klikkaa videoon ja kokemuksia HHJ-kurssista!

” Osallistuin HHJ-kurssille, koska halusin oppia ja varmistaa perusasiat hallitustyöskentelystä sekä luoda uusia verkostoja.”

Minna Karppinen, Kauppakeskusjohtaja Matkus Shopping Center

Lue Minnan tarina HHJ-kurssin tärkeimmistä opeista.

”Osallistuin HHJ-kurssille, koska halusin oppia lisää hallitustyöstä sekä kuulla uusia näkökulmia hallitustyöskentelyyn, sen käytäntöihin kuten hallitustyön vuosikelloon. Odotin uutta näkökulmaa ja sitä myös sain.” 

HHJ-Puheenjohtajakurssi

Puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista, sillä toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä. Kurssi soveltuu toimitusjohtajille, hallituksen puheenjohtajille ja puheenjohtajiksi aikoville. HHJ-Puheenjohtakurssi on kestoltaan puolitoista päivää.

Kurssin hinta:
kauppakamarin jäsenille 1700 € + alv 24%
muille 2350 € + alv 24%

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla​ -teemakoulutus päivittää hallituksen jäsenen tiedot yritysvastuun strategisesta merkityksestä yrityksen arvonluonnissa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. 

Koulutus on suunnattu erityisesti hallitusten jäsenille, yrittäjille, omistajille ja johtajille sekä hallitustyöstä kiinnostuneille. 

Koulutus helpottaa strategisten yritysvastuutavoitteiden asettamista ja yrityksen vastuullisuustyön käynnistämistä ja kehittämistä. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi yritysvastuun keskeiset alueet ja niiden merkitys hallitustyössä sekä tutustutaan ajankohtaisiin trendeihin ja parhaisiin käytäntöihin. 

Koulutus Kuopiossa 28.11.2023.


Koulutuksen hinta:
kauppakamarin jäsenille 490 € + alv 24%
muille 690 € + alv 24%
HHJ-kurssin käyneille koulutuksen hinta 450 € + alv 24%

HHJ-Tutkinto

HHJ-Tutkinto syventää kurssilla opittua ja tutkintoon voi osallistua HHJ-kurssin suorittamisen jälkeen. HHJ-tutkinto koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja tutkintopäivästä. Tutkinto ei ole kirjatentti kurssista, kurssikirjallisuudesta tai ennakkotehtävistä, vaan mittaa yleisellä tasolla hallitustyöskentelyosaamista. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä ja tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.

Haluatko kuulla lisää HHJ-koulutuksista? Ota yhteyttä:

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784