HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutukset

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutusten avulla aktivoit ja kehität hallitustyöskentelyä. HHJ-koulutukset sopivat sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville. Koulutusten avulla yrittäjät sekä yritys- ja kuntajohtajat hyödyntävät hallitustyöskentelyä entistä tehokkaammin.

kauppakamarin hhj-koulutukset hallitustyon kehittamiseen

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutukset

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ -kurssin on käynyt jo 15 000 henkilöä ja HHJ-tutkinnon lähes 6 700 henkilöä maanlaajuisesti. Tämä tarkoittaa, että tuhansissa suomalaisissa yrityksissä on kurssien ansiosta keskusteltu johtamisen kehittämisestä, muutettu hallituksen työskentelyä, rohkaistuttu rekrytoimaan ulkopuolisia osaajia hallitukseen ja otettu merkittäviä kehitysaskelia liiketoiminnassa.

HHJ on kasvanut ja kehittynyt yhdestä kurssista ja tutkinnosta kokonaiseksi pk-yritysten hallitustyön kehittämisohjelmaksi. HHJ-kokonaisuus sisältää useita kursseja ja koulutuksia, joilla hallituksen pk-yritykselle tuottamaa hyötyä voidaan kasvattaa. Lisäksi HHJ:hin lisätään koko ajan uusia koulutuksia ja sisältöä, jotta sen avulla voi kehittää itseään pitkäjänteisesti hallitustyön tekijänä.

HHJ pk-yritysten kasvun tukena

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutukset aktivoivat ja kehittävät yritysten ja organisaatioiden hallitustyöskentelyä sekä hallituksen ja johdon vuoropuhelua. HHJ-koulutukset sopivat sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville.

Kuopion alueen kauppakamari järjestää HHJ-koulutuksia Pohjois-Savossa.

HHJ-kurssi

Kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Kurssista hyötyvät hallituksen jäsenet, johtajat ja johtoryhmän jäsenet, yrittäjät, hallitusammattilaiset sekä kuntayhtiöiden johtajat. HHJ-kurssi kestää neljä iltapäivää, joiden lisäksi on ryhmätyö ja kirja. Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla.

HHJ-kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto sekä osallistua vuosittaiseen valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin

Kurssin hinta:
kauppakamarin jäsenille 1890 € + alv 24%
muille 2870 € + alv 24%

Tutustu tuleviin HHJ-kursseihin

Referenssit

” Osallistuin HHJ-kurssille, koska halusin oppia ja varmistaa perusasiat hallitustyöskentelystä sekä luoda uusia verkostoja.”

Minna Karppinen, Kauppakeskusjohtaja Matkus Shopping Center

Lue Minnan tarina HHJ-kurssin tärkeimmistä opeista.

Mikko Pessi, Toimitusjohtaja, Lumoava Finland Oy

Lue Mikon tarina hallitusosaamisen kehittämisestä HHJ-kurssilla.

”Osallistuin HHJ-kurssille, koska halusin oppia lisää hallitustyöstä sekä kuulla uusia näkökulmia hallitustyöskentelyyn, sen käytäntöihin kuten hallitustyön vuosikelloon. Odotin uutta näkökulmaa ja sitä myös sain.” 

HHJ-Puheenjohtajakurssi

Puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista, sillä toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä. Kurssi soveltuu toimitusjohtajille, hallituksen puheenjohtajille ja puheenjohtajiksi aikoville. HHJ-Puheenjohtajakurssi on kestoltaan puolitoista päivää.

Kurssin hinta:
kauppakamarin jäsenille 1790 € + alv 24%
muille 2400 € + alv 24%

Tutustu tuleviin HHJ-Puheenjohtajakursseihin

HHJ-Tutkinto

HHJ-Tutkinto syventää kurssilla opittua ja tutkintoon voi osallistua HHJ-kurssin suorittamisen jälkeen. HHJ-tutkinto koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja tutkintopäivästä. Tutkinto ei ole kirjatentti kurssista, kurssikirjallisuudesta tai ennakkotehtävistä, vaan mittaa yleisellä tasolla hallitustyöskentelyosaamista. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä ja tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.

Haluatko kuulla lisää HHJ-koulutuksista? Ota yhteyttä:

Tiina Hartikainen

GROWTH DIRECTOR

+35844 513 2904

Elina Piipponen

SERVICE COORDINATOR

+358 44 491 4120