HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutukset

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutusten avulla aktivoit ja kehität hallitustyöskentelyä. HHJ-koulutukset sopivat sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville. Koulutusten avulla yrittäjät sekä yritys- ja kuntajohtajat hyödyntävät hallitustyöskentelyä entistä tehokkaammin.

kauppakamarin hhj-koulutukset hallitustyon kehittamiseen

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutukset

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

HHJ Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutukset aktivoivat ja kehittävät yritysten ja organisaatioiden hallitustyöskentelyä sekä hallituksen ja johdon vuoropuhelua. HHJ-koulutukset sopivat sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville.

Kuopion alueen kauppakamari järjestää HHJ-koulutuksia Pohjois-Savon alueella.

HHJ-kurssi

Kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Kurssista hyötyvät hallituksen jäsenet, johtajat ja johtoryhmän jäsenet, yrittäjät, hallitusammattilaiset sekä kuntayhtiöiden johtajat. HHJ-kurssi kestää neljä iltapäivää, joiden lisäksi on ryhmätyö ja kirja. Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla.

Kurssin hinta:
kauppakamarin jäsenille 1750 € + alv 24%
muille 2500 € + alv 24%

HHJ-kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto sekä osallistua vuosittaiseen valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin.

Katso videolta kokemuksia HHJ-kurssista

Timo Turunen, Liepuskan Herkkupaja Oy, kertoo videolla kokemuksistaan HHJ-kurssilta ja hallitustyöskentelyn kehittämisestä.

HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen

HHJ-teemakoulutus strategiasta on aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivasta keskusteluista. Koulutus kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa.

Koulutuksen hinta:
kauppakamarin jäsenille 480 € + alv 24%
muille 795 € + alv 24%
HHJ-kurssin käyneille koulutuksen hinta 350 € + alv 24%

” HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen -koulutus antoi meille erinomaista, käytännönläheistä tietoa. Osallistuimme kurssille koko hallituksemme voimin. Nyt olemme voineet hyödyntää oppeja strategissa päätöksissämme, kasvussamme kohti POP Pankki Järvi-Suomea.

soile pusa toimitusjohtaja Järvi-Suomen Osuuspankki

Soile Pusa, Toimitusjohtaja, Järvi-Suomen Osuuspankki

HHJ-Puheenjohtajakurssi

Puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista, sillä toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä. Kurssi soveltuu toimitusjohtajille, hallituksen puheenjohtajille ja puheenjohtajiksi aikoville. HHJ-Puheenjohtakurssi on kestoltaan puolitoista päivää.

Kurssin hinta:
kauppakamarin jäsenille 1650 € + alv 24%
muille 2300 € + alv 24%

HHJ-Tutkinto

HHJ-Tutkinto syventää kurssilla opittua ja tutkintoon voi osallistua HHJ-kurssin suorittamisen jälkeen. HHJ-tutkinto koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja tutkintopäivästä. Tutkinto ei ole kirjatentti kurssista, kurssikirjallisuudesta tai ennakkotehtävistä, vaan mittaa yleisellä tasolla hallitustyöskentelyosaamista. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä ja tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.

Haluatko kuulla lisää HHJ-koulutuksista? Ota yhteyttä:

Mari Polvinen

palvelupäällikkö

044 732 0838