Vaikuttavat valiokunnat

Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista ja valiokunnissa toimii yli 150 jäsenyritysten aktiivia. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita.

Infravaliokunta

Vuonna 2009 perustetulle valiokunnalle kuuluvat infrastruktuuriin, kuten aluesuunnitteluun ja kaavoitukseen, liikenneyhteyksiin sekä sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin, liittyvät kysymykset.

Puheenjohtajana Raija Niskanen, Finavia Oy.

Osaamisvaliokunta

Osaamisvaliokunnan tarkoituksena ja tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuus tiivistämällä työ- ja elinkeinoelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja parantamalla alueen vetovoimaisuutta niin yritysten kuin opiskelijoiden houkuttelemiseksi alueelle.

Puheenjohtajana Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus.

Kauppa-, matkailu- ja palveluvaliokunta

Kauppa-, matkailu- ja palveluvaliokunta (ent. palveluvaliokunta) on perustettu 2009 ja sen tehtävänä on matkailun, kaupan ja finanssialan sekä muiden palvelujen toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen ja vahvistaminen.

Puheenjohtajana Antti-Jussi Pitkälä, OP Pohjois-Savo.

Digivaliokunta

Digivaliokunta on perustettu vuonna 2021. Digivaliokunnan painopistealueita ovat yhdistää alueen ICT-yritysten ja muiden alojen toimijoita, sekä lisätä digitaalisuuden tietoutta ja hyödyntämistä alueen yrityksissä.

Puheenjohtajana Tatu Säisä, 3D Talo.

Teollisuusvaliokunta

Kuopion alueen kauppakamarin teollisuusvaliokunta on perustettu 1975. Teollisuusvaliokunta valvoo ja kehittää teollisuuden sekä maa- ja metsätaloustoimialan toimintaedellytyksiä alueella.

Puheenjohtajana Satu Marjo, Junttan Oy.

Kasvuvaliokunta

Kasvuvaliokunta on perustettu 2020 kasvuhakuisille yrityksille. Valiokuntaan kuuluu jäseniä monelta elinkeinoelämän alalta.

Puheenjohtajana Mikko Jalkanen, Asianajotoimisto Lukander & Ruohola.

Vaalivaliokunta

Kuopion alueen kauppakamarin vaalivaliokunta on perustettu 1993. Vaalivaliokunta valmistelee esitykset kauppakamarin luottamushenkilöiksi.

Puheenjohtajana Jere Räisänen, Elcoline Oy.