Vaikuttamistyön tavoitteet

Menestys ei tapahdu itsestään – se täytyy tehdä! Kuopion alueen kauppakamarin vaikuttamistyön tavoitteena on paikallisesti ja kansainvälisesti menestyvä elinkeinoelämä. Tavoitteenamme on Savo, joka on saavutettava, avoin ja vauras.

Kauppakamarin vaikuttamistyön tavoitteet

Kuopion alueen kauppakamarin vaikuttamistyön tavoitteena on paikallisesti ja kansainvälisesti menestyvä elinkeinoelämä. Tavoitteenamme on Savo, joka on saavutettava, avoin ja vauras.

Vaikuttamistyön päätavoitteina ovat toimivat liikenneyhteydet ja osaavan työvoiman saatavuus sekä kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten määrän lisääminen. Uskomme, että vientiyritystemme määrä voidaan kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä luo uusia työpaikkoja, kasvua ja vaurautta koko yhteiskuntaamme.

Tavoitteemme on, että kestävän kehityksen malleista muodostuu alueemme yrityksille kansainvälisestikin merkittävää kilpailuetua. Kauppakamari pyrkii edistämään myös työelämän tasa-arvoisuutta ja tavoitteenamme on, että yritysten johtotehtävissä työskentelee yhtä paljon miehiä ja naisia vuoteen 2030 mennessä.

Kannanotot 

Kauppakamarin kannanotoissa tuomme esille ratkaisuja elinkeinoelämän ja yritysten ongelmiin. Aktiivinen julkinen kommentoiminen ja yritysten näkemysten esittäminen ovat tärkeitä kauppamarin vaikuttamistyössä. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua jäsenyrityksiimme ja kannanotot laadimme yhteistyössä jäsenyritysten kanssa. Tuomme elinkeinoelämän sanomaa esille erityisesti lehdistössä, sosiaalisessa mediassa ja kauppakamarin julkaisuissa.