Kasvu³-strategia 2024-2030

Kuopion alueen kauppakamarin Kasvu³-strategian painopisteenä on Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen.

Kauppakamari

MISSIO

Kuopion alueen kauppakamari on elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima, jotta menestymme paikallisesti sekä kansainvälisesti.

VISIO

Pohjois-Savo on kiinnostavin ja innovatiivisin investointikohde. Rohkea, uudistuva ja monimuotoinen elinkeinoelämä houkuttelee parhaita yrityksiä ja osaajia. Kasvamme ja kansainvälistymme kestävästi.

ARVOT

Rohkeus
Kasvutahto
Luotettavuus
Asiantuntijuus

Kasvu³-strategia 2024-2030

Kuopion alueen kauppakamarin strategia vuosille 2024-2030

Kuopion alueen kauppakamari on käynnistänyt uuden strategiakauden, jonka painopisteenä on Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen. Kasvu³-strategia haastaa rohkeasti Suomen kuusi suurinta kaupunkia tavoittelemaan seuraavaa kasvuloikkaa. Kauppakamarin tahtotilana on nostaa Pohjois-Savo kiinnostavimmaksi ja innovatiivisimmaksi investointikohteeksi vuoteen 2030 mennessä.

Kauppakamarin Kasvu³-strategia rakentuu kahdesta osasta: 1) Mitattavista kasvutavoitteista sekä 2) Elinkeinoelämän kunnianhimoisesta kasvuvisiosta. Elinkeinoelämän kasvuvisio (2) sekä haastaa Suomen kaupunkien kuusikon eli Helsingin, Tampereen, Turun, Espoon, Vantaan ja Oulun että osoittaa samalla arvostusta kaupungeille heidän jo saavuttamistaan onnistumisista. Yhteistyötä syventävän keskinäisen kirityksen tavoitteena on vielä vahvempi kansallinen kasvu sekä menestys.

Mission mukaan Kuopion alueen kauppakamari on elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima, jotta Pohjois-Savo menestyy paikallisesti sekä kansainvälisesti. Strategian Mitattavilla kasvutavoitteilla (1) Kuopion alueen kauppamari määrittää alueen elinkeinoelämän linjaamat suuntaviivat. Kauppakamarin johdolla kasvuloikan ytimessä ovat ihmiset, investoinnit ja infra. Tavoitteena on kasvattaa yritysten, työpaikkojen, väestön ja investointien määrää Pohjois-Savossa merkittävästi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kauppakamarin strategiaprosessiin on osallistunut syksyn 2023 aikana laajalti alueen kärkitoimialojen ja sidosryhmien johtajia sekä Kuopion alueen kauppakamarin luottamushenkilöitä. Kauppakamarin yhteistyökumppanina strategiaprosessissa toimi konsulttitoimisto Nordic West Office.

Strategiakuvaa pääset tarkastelemaan suuremmassa koossa klikkaamalla tästä.

Miten toteutamme kasvuloikan?

Panostamalla kolmeen ”iihin” I³:

Ihmisiin
Investointeihin 
Infraan

Kuopion alueen kauppakamarin strategiassa on kaksi osaa:

1) Mitattavat kasvutavoitteet, joiden puolesta työskentelemme kaikissa olosuhteissa:
– yritysten määrä
– työpaikkojen määrä
– väestön määrä
– investointien määrä

2) Elinkeinoelämän kasvuvisio, joka on mahdollinen vuoteen 2030 mennessä määrätietoisella työllä. Kasvuvision mukaisesti Pohjois-Savo on vuonna 2030 …

1). … rohkeampi kuin Tampere.
2) … kasvavampi kuin Turku.
3) … houkuttelevampi kuin Vantaa.
4) … innovatiivisempi kuin Espoo.
5) … dynaamisempi kuin Oulu.
6) … kestävämpi kuin Helsinki.