Pohjois-Savon vientipolku

Kuopion alueen kauppakamarin tavoitteena on vientiyritysten määrän tuplaaminen Pohjois-Savon alueella vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteesta tulee tehdä koko alueen toimijoiden yhteinen visio.

Pohjois-Savon vientipolku rakennettiin osana Export2X-tiekarttatyötä yhteistyössä Pohjois-Savon Team Finland – ja yrityspalveluverkoston kanssa. Työ toteutettiin kokonaisuudessaan Pohjois-Savon tiekartta vientiyritysten määrän lisäämiseksi -hankkeessa 1.1.-30.11.2021. Hankkeen päätoteuttajana toimi Kuopion alueen kauppakamari ja rahoittajana EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Pohjois-Savon Vientipolku

Tulevaisuuden vienti ei ole vain fyysisiä tuotteita, vaan myös osaamisellemme on kasvava kysyntä. Maailman muuttuessa yhä useammalle yritykselle avautuu mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön ja kauppaan.

Pohjois-Savossa uskomme, että voimme tuplata alueemme vientiyritysten määrän vuoteen 2030 mennessä. Siten vaikutamme positiivisesti koko alueemme kasvuun ja hyvinvointiin.

Maailma muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan, joten matka tavoitteeseen tulee olemaan vauhdikas. Yritykselläsi voi olla valtava piilevä vientipotentiaali globaalissa markkinassa – keskeistä on tunnistaa, millaista osaamista yrityksesi kansainvälistyminen tarvitsee. Menestykseen rakentuu kyvykkyyksistä, jotka vastaavat markkinoiden kysyntään ja kehittyvät ketterästi.

Tärkeintä on päästä liikkeelle oikein askelin. Rakensimme Pohjois-Savon Vientipolun, joka toimii erinomaisena yrityksesi viennin vauhdittajana.


Vientipolku ei ole kronologinen, vaan yritys voi käyttää sitä tarpeidensa mukaan. Polulla
edetäänkin yrityksen strategian mukaisesti.

Yhteistyössä Team Finlandin toimijoiden kanssa toimme julkaisuun neuvoja, jotka auttavat yritystäsi suunnittelemaan vientiprosessia ja sen aikajännettä. Lähteenä on käytetty Team Finlandin ja MTK:n Elintarvikealan vientipolku -julkaisua.

Toivomme, että Vientipolun avulla voimme auttaa yritystäsi kehittymään viennissä, löytämään oikean palvelun oikea-aikaisesti sekä selkeyttämään eri toimijoiden roolia ja palveluita kansainvälistymisen eri vaiheissa.

Export2X -tiekartta

Export2X-tiekartan suuntaviivat kertovat toimenpiteistämme tavoitteeseemme tuplata vientiyritysten määrä vuoteen 2030 mennessä. Haimme ratkaisuja laajalla selvitystyöllä, joista keskeisimmät olivat pilottiyrityksiltä kerätty aineisto, Pohjois-Savon yritys- ja kuntapäättäjille teetetty kysely ja Kuopion alueen kauppakamarin valiokuntalaisten työskentely.

Olemme rakentaneet tavoitteemme lähtökohdista, joihin yhteisesti on realistista pyrkiä. Export2X -missiossa tavoittelemme maakuntaan 250 uutta vientiyritystä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on saattaa vuosittain 30 pohjoissavolaista yritystä vientipolulle vuodesta 2022 lähtien.

Aloitimme mission toteuttamisen vuonna 2021 yhdessä kolmenkymmenen pilottiyrityksen kanssa. Analysoimme heidän kansainvälisyyden kypsyysasteen ja keskeiset osaamiskapeikot. Näiden pohjalta rakensimme Pohjois-Savon Vientipolku -mallin.


Rakensimme tiekartan keskeisistä painopistealueista, joilla mahdollistamme yritysten kyvykkyyden aloittaa vienti ja
kasvaa vientipolulla. Tiekartta toimii alueellisena viitekehyksenä yritysten yksilöllisille vientipoluille.

Kysy lisää:

Tiina Hartikainen

GROWTH DIRECTOR

+35844 513 2904

Missiossa mukana: