Export2X -vientiohjelma

Viedään yrityksenne maailmalle. Kaksi minuuttia vievä Export2X-vientikypsyystesti kertoo, mikä on organisaationne vientipotentiaali tällä hetkellä.

tiekartta nelio
Kansainvälisyys

Export2X toiminnan mahdollistaa Export2X – Pk-yritysten kyvykkyyksien kehittäminen kansainvälisille markkinoille -hanke (S22805), joka saa toimintaansa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea.


Export2X – Pk-yritysten kyvykkyyksien kehittäminen kansainvälisille markkinoille -hanke on päättynyt 31.12.2023.

Export2X-vientiohjelma – viedään yrityksenne maailmalle!

Export2X-vientiohjelma on kaksi vuotta kestävä valmennuksellinen kehittämisohjelma pk-yrityksille, jotka suunnittelevat, aloittavat tai käynnistävät uudelleen hiipunutta vientiään. Ohjelmakokonaisuuden lähtökohtana on Pohjois-Savon vientipolku*.

Kauppakamarin Export2X-vientiohjelmassa yritykset pääsevät kehittämään vientiosaamistaan raskaansarjan asiantuntijoiden opastuksella. Konkretialähtöiset valmennukset, vertaisoppiminen, kasvunkumppanit sekä kauppakamarin laajat verkostot tarjoavat yrityksille korkealaatuisen vientiosaamisen kehittämisen kokonaisuuden.

Kuinka yrityksenne hyötyy Export2X -vientiohjelmasta?

 1. Perusteellinen nykytila-analyysi yrityksen vientikyvykkyydestä

  Yritykselle laaditaan QUUM-analyysi, joka on ainutlaatuinen työkalu yrityksen kansainvälistymiskyvykkyyksien nykytilan määrittelyyn. QUUM-analyysi antaa perusteellisen käsityksen kansainvälisen liiketoiminnan vaatimuksista ja auttaa tunnistamaan yrityksen kehittymistarpeet valmistautuessa tulokselliseen ja kasvuun tähtäävään liiketoimintaan ulkomailla. Samanaikaisesti analyysi auttaa ymmärtämään yrityksen vientiin liittyvät vahvuudet.

 2. Hallitusanalyysi kasvun ja viennin näkökulmasta

  Vientitavoitteiden saavuttamisessa tärkeää on tunnistaa myös yritysjohdon ymmärrys ja sitoutuminen viennin tavoitteisiin. Yhteistyössä Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kanssa Export2X-vientiohjelmaan osallistuville yrityksille laaditaan yrityskohtainen hallitusanalyysi, joka auttaa hahmottamaan hallituksen yhteistä näkemystä viennin strategisista lähtökohdista.

 3. Konkreettisia yrityksen arkeen implementoitavia työkaluja

  Yritysanalyysien pohjalta yritysryhmälle rakennetaan valmennuksellinen ohjelmakokonaisuus. Valmennusten kautta luodaan edellytykset vientiosaamisen siirtämiselle yrityksen avainhenkilöiltä osaksi yrityksen vientiprosesseja. Export2X-valmennuspäivissä viennin teemoja lähestytään konkretialähtöisesti: vientiteemoihin liittyviä aihioita käsitellään pienryhmätyöskentelynä ja valmentajan opastuksella.

 4. Yrityksen kehittymistä tukeva kasvunkumppani

  Kasvunkumppanit ovat Kuopion alueen kauppakamarin verkostoista valittuja erityisasiantuntijoita, luottamushenkilöitä ja johtajia, joilla itsellään on menestyksekästä kokemusta viennistä tai tuntemusta kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta. Kullekin yritykselle nimetään vientiohjelman ajaksi kasvunkumppani, joka tukee vientiosaamisen kehittymisen polulla.

 5. Kasvavat verkostot ja yritysryhmän vertaistuki

  Export2X-vientiohjelmassa yritykset pääsevät verkottumaan paitsi muiden vientiin tähtäävien alueen yritysten myös kauppakamariverkoston ja aluetoimijoiden kanssa. Maakunnan merkittävimmät kansainvälistymistä tukevat kasvuyritys- ja verkostoitumistapahtumat, kuten Tahko Ski Lift Pitch ja Sawosta maailmalle, tarjoavat väylän myös kansainvälisiin yhteyksiin.

 6. Aluetoimijat

  Yrityksiä opastetaan valmennusohjelman aikana Pohjois-Savon aluetoimijoiden kokonaispalvelutarjooman tunnistamisessa. Export2X-vientiohjelman aikana syntyy vuosikello alueen ajankohtaisista vienti- ja kasvupalveluista. Yritykset löytävät sujuvammin relevanttien palvelujen pariin, oikea-aikaisesti.

 7. Kehittymisen seuranta

  Valmennusohjelman lopussa yrityksille laaditaan vientiosaamisen kehittymisen seuranta-analyysi. Yritys näkee konkreettisesti kehittymiskaarensa kahden vuoden valmennusohjelman aikana ja voi tämän kautta priorisoida seuraavia vientiprosessille tärkeitä osaamisen kehittämisen alueita.  

 8. Näkyvyys kauppakamarin kanavissa

  Export2X-vientiohjelmaan valittavat yritykset nostetaan esiin Kuopion alueen kauppakamarin viestinnässä.

Ohjelmaan valittavilta yrityksiltä edellytetään:

 1. Kasvutahtoa ja rohkeutta
 2. Operatiivisen johdon tahtoa ja sitoutumisvalmiutta yrityksen osaamisen kehittämiseen
 3. Kiinnostusta kehittyä kansainvälisesti
 4. Liiketoimintamallia, jossa on potentiaalia uusille markkinoille

Yritysvalintaa puoltavina osa-alueina voidaan huomioida vihreän siirtymän näkökulman ja digitalisaation huomioiminen liiketoiminnassa tai vientituotteessa tai -palvelussa. Ohjelmaan valitaan vuosittain maksimissaan 35 yritystä.

KASVATETAAN YRITYKSESTÄNNE SEURAAVA KANSAINVÄLINEN MENESTYSTARINA!

Lataa tästä ohjelmaesite.

Ohjelmaan osallistumisen kustannus on yritykselle 200 € +alv.

*Pohjois-Savon vientipolku -julkaisu pohjautuu MTK ja Team Finlandin aiemmin julkaisemaan Elintarvikealan vientipolku -malliin.

Kysy lisää:

Tiina Hartikainen

GROWTH DIRECTOR

+35844 513 2904

Export2x tiekartta kauppakamari

Missiossa mukana: