Asiakastarina: HHJ Puheenjohtaja -kurssilta strategista näkemystä ja tehokkuutta hallitustyöhön

Asiakastarina: HHJ Puheenjohtaja -kurssilta strategista näkemystä ja tehokkuutta hallitustyöhön

”Osallistuin HHJ-puheenjohtajakurssille, koska halusin päivittää ja syventää osaamistani hallitustyöskentelystä, joka puolestaan vahvistaa hallitustyöskentelyn tehokkuutta ja päätöksentekokykyä. Kurssi mahdollistaa laaja-alaisemman perspektiivin asioiden käsittelyyn ja keskustelujen sekä case-esimerkkien kautta muodostuu uusia ajatuksia siitä, kuinka edistetään strategista päätöksentekokykyä ja hallitustyöskentelyn tehokkuutta. 1,5 päivän intensiivinen koulutus antoi riittävästi aikaa käsitellä keskeisiä teemoja sekä käydä keskusteluja, eikä koulutus tuntunut kuitenkaan liian tiiviiltä.

Kurssi laajensi ymmärrystäni riskienhallinnasta, strategisesta suunnittelusta ja skenaariotyöskentelyn merkityksellisyydestä. Samalla se myös vahvisti näkemyksiäni hallitustyöskentelyn merkityksellisyydestä ja siitä, miten suuri vaikutus hallituksen puheenjohtajalla on hallitustyöskentelyn kehittymiseen. Opitut teoriat ja niiden käytäntöön soveltaminen ovat hyödynnettävissä myös muissa johtamiseen liittyvissä tehtävissä, kun aiheiden käsittelyn näkökulma fokusoidaan oikein.

Yksi kurssin parhaista puolista oli sen tarjoama vertaisoppiminen, joka yhdistettynä asiantuntijaohjattuun teoriaan tarjosi synergiaa, joka on ensiarvoisen tärkeää hallitustyössä. Yritykset ovat erilaisia, ja siksi onkin tärkeää, että käytössä on monipuolinen työkalupakki, josta voi valita kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvat ratkaisut.

Suosittelen kurssia voimakkaasti niille, jotka toimivat hallitus- tai ylimmän johdon tehtävissä tai pyrkivät niihin. Kurssin tarjoama teoreettisten tietojen ja käytännön kokemusten yhdistelmä tukee yrityksen kasvua ja kehitystä monipuolisesti, tarjoten välineet sekä henkilökohtaiseen että yrityksen kehittymiseen.”

Jari Kukkonen
toimitusjohtaja
FinnHarvest Oy

Kategoriat:Osaaminen, Jäsentarinat