Rajaton Ylä-Savo

Tehdään Ylä-Savosta kansainvälinen ja monipuolinen osaajien paikka sekä tehokkaampi, tulevaisuuteen suuntautunut toimintaympäristö.

Vaikuttaminen

Rajaton Ylä-Savo

Rajaton Ylä-Savo saa toimintaansa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) sekä Olvisäätiön tukea, joiden avulla mahdollistamme ketterät kokeilut ja tehokkaat toimenpiteet Ylä-Savon yrityskentän tarpeisiin.

Hankeaika 1.1.2019-30.9.2021

Ole osa yläsavolaista menestystarinaa

Ylä-Savossa, keskellä vihreää suomalaista metsämaisemaa sijaitsee ainutlaatuinen ja vahva yritysten verkosto, joka puhaltaa yhteen hiileen. Alueen vienti kasvaa selvästi nopeammin, kuin Suomessa keskimäärin ja jotta suunta pysyy tulevaisuudessakin oikeana, ovat yritykset yhdistäneet voimansa osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Tämän myötä syntyi Rajaton Ylä-Savo, joka varmistaa osaavan työvoiman saatavuuden alueelle tunnistettujen yritystarpeiden pohjalta.

Luomme alueen yritysten ja oppilaitosten välille tehokkaampaa ja tiiviimpää yhteistyötä, vahvistamme alueen startup-kenttää ja teemme alueen yrityksiä ja niiden tarjoamia uramahdollisuuksia tutuksi yläsavolaisille nuorille. Tavoitteena on saada aikaan rakenteellista ja pysyvää muutosta koko Ylä-Savoon alueella sijaitsevien yritysten brändiä ja vetovoimaa hyödyntäen.

Hanke päättynyt 30.9.2021.