Kauppakamari

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Tarjoamme jäsenillemme laajat palvelut vaikuttamiseen, verkostoitumiseen, osaamisen kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen.

Kauppakamari – vaikuttamistyötä elinkeinoelämän puolesta

Kauppakamari on yritysten puolesta puhuja, joka tekee aktiivista vaikuttamistyötä alueen yritysten ja elinkeinoelämän puolesta. Kuopion alueen kauppakamariin kuuluu yli 950 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueelta, jotka edustavat kattavasti alueen elinkeinoelämää. Laajaan jäsenverkostoomme kuuluu alueen yritysten lisäksi yhteisöjä, oppilaitoksia sekä kaupunki- ja kuntaorganisaatioita. Jäsenyrityksemme edustavat noin puolta Pohjois-Savon alueen elinkeinoelämän liikevaihdosta.

Kauppakamari tarjoaa jäsenilleen koulutuksia osaamisen kehittämiseen, tapahtumia verkostoitumiseen, neuvontaa laki- ja talousasioissa sekä palveluita kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen.

Kauppakamarin toimintaa ohjaavat kauppakamarin säännöt.

Yli sata vuotta yritysten puolesta

Vuonna 1918 perustetussa Kuopion alueen kauppakamarissa toimii kuusi valiokuntaa ja yhteensä noin 200 luottamushenkilöä. Valiokuntien jäsenet ovat alueen yritysten ja organisaatioiden edustajia, jotka rikastuttavat omilla näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää. Kauppakamarin valiokuntatyön kautta vaikutamme alueemme infrastruktuuriin, teollisuuteen, yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun, palvelusektoriin sekä osaamisen kehittämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen.