Vientiasiakirjat

Myönnämme yrityksille ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten EU:n yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet-tulliasiakirjoja, kauppalaskujen vahvistuksia sekä Force Majeure ja muita erityistodistuksia kaupan osapuolten ja vientimaan viranomaisten vaatimuksiin.

kauppakamari vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja

Ulkomaankaupan asiakirjat


Alkuperätodistukset & asiakirjojen vahvistukset

EU:n yleinen alkuperätodistus osoittaa tavaran alkuperän, jotta kohdemaassa voidaan toimia tullaus tai kaupallisten määräysten mukaisesti. Se ei takaa tullietuuksia, koska sitä käytetään vain maissa, joiden kanssa EU:lla ei ole vapaakauppasopimusta.

Lue lisää Euroopan unionin yleisistä alkuperäsäännöksistä.

Myönnämme alkuperätodistuksia sekä asiakirjojen vahvistuksia vientiasiakirjat -palvelun kautta. Esimerkiksi kauppalasku, pakkausluettelo tai hinnasto voidaan leimata kauppakamarissa.

Näin haet alkuperätodistuksia ja vientiasiakirjojen vahvistuksia:

 1. Rekisteröidy asiakkaaksi www.vientiasiakirjat.fi -palvelussa ja lisää allekirjoitettu valtuutusasiakirja hakemuksen liitteeksi
 2. Kun olet saanut kuittauksen rekisteröinnin vahvistuksesta kirjaudu palveluun -> Kirjaudu – Tilaa salasana -> Unohtuiko salasana
 3. Hae alkuperätodistuksia & asiakirjojen vahvistuksia ohjeen mukaan

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Kuopion alueen kauppakamarin toimistoon:
p. 017 266 3800
vientiasiakirjat@kuopiochamber.fi

Vientiasiakirjojen hinnasto (1.1.2024 alkaen)

 1. Normaali vahvistus
  Alkuperäinen asiakirja 36 €
  Kopio 18 €
 2. Erikoistodistukset
  Ryhmä I: 50 €
  Ryhmä II: 80 €
  Ryhmä III: 200 €
  Kopio 18 €

Postitus
Postitettavaksi tilatuista asiakirjoista 5 euron toimitusmaksu, pikakirjeistä veloitetaan erikseen.

Lunastusmaksuperusteet
Keskuskauppakamarin valtuuskunta tarkistaa vuosittain syyskokouksessaan lunastusmaksujen suuruuden.

Normaali vahvistus

Normaaleja vahvistuksia ovat kauppakamarin alkuperätodistusten ja kauppalaskujen sekä muiden ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistukset. 

Erikoistodistukset

Erikoistodistukset ovat sellaisia todistuksia, jotka kauppakamari laatii asiakkaan pyynnöstä kauppakamarin omalle lomakkeelle. Ne jaetaan kolmeen maksuluokkaan seuraavasti: 

1. Maksuluokkaan I kuuluvat todistukset, joiden laatiminen on mahdollista asiakkaan toimittamien asiakirjojen perusteella eikä edellytä erityisselvityksiä.

2. Maksuluokkaan II kuuluvat todistukset, joiden laatimiseksi tarvitaan lisäselvityksiä, esim. yhteydenottoa johonkin viranomaiseen tietojen tarkistamiseksi tai hankkimiseksi.

3. Maksuluokkaan III kuuluvat Force Majeure -todistukset tai niihin verrattavat muut todistukset.

ATA carnet

ATA carnet –tulliasiakirjan avulla tavaraa, kuten kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita, voidaan viedä väliaikaisesti lähes 80 maahan tulli- ja verovapaasti. ATA carnet –asioissa apunasi Kuopion alueen kauppakamarin Varkauden osasto Konjunktuuri Oy.

Tarvitsetko ATA carnet tulliasiakirjan?

Ota yhteyttä Konjunktuuriin

puh: 0207 290 760
email: toimisto@konjunktuuri.fi

Erikoistodistukset

Erikoistodistukset voidaan myös pyynnöstä vahvistaa kauppakamarissa, jos kaupan osapuolten käytännöt sitä edellyttävät. Esimerkkejä erikoistodistuksista:

 • Force Majeure
 • Certificate of Good Standing – todistus yrityksen olemassaolosta
 • Free sales -todistus

Force Majeure

Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan sopimusoikeudessa sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta ja poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suoritusvelvollisuuden täyttämisen siten, että tämän vaikutuksen torjuminen on osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Sopimusosapuolen on tällaisessa tilanteessa mahdollista vapautua suoritusvelvollisuudestaan. Erityistodistuksia ylivoimaisesta esteestä eli force majeure todistuksia lakkotilanteesta tai muusta liiketoimintaan tai kauppakäytäntöihin liittyvästä asiasta voidaan harkinnan perusteella antaa kauppakamareissa.

Tarvitsetko erikoistodistuksen?

Ota yhteyttä Kuopion aleen kauppakamarin toimistoon:
p. 017 266 3800
vientiasiakirjat@kuopiochamber.fi

Ulkomaankaupan sopimukset


Järjestämme vientikaupan sopimuksiin, toimituksiin, maksutapoihin ja riskienhallintaan liittyvää koulutusta sekä välitämme tietoa Kansainvälisen kauppakamarin ICC-sopimusmalleista mm.:
• Kauppasopimus
• jälleenmyynti- ja agenttisopimus
• Incoterms 2020 -toimitusehdot
• ICC:n maksutapaohjeet; remburssit, perittävät ja takaukset

Lisätietoa löydät ICC:n kaupasta.

Kaupan erimielisyydet – Välimiesmenettely ja ADR

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta tarjoaa välimiesmenettely- ja sovittelupalveluita kotimaisten ja kansainvälisten riitojen ratkaisuun. Lue lisää välimiesmenettelystä.

Kysy lisää vientiasiakirjoista:

Elina Piipponen

SERVICE COORDINATOR

+358 44 491 4120