Ammatillinen osaaminen innovaatioiden ja kilpailukyvyn vauhdittajana

Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen


Savon ammattiopiston organisoima Taitaja 2024 -kilpailu kokoaa tulevaksi viikoksi Kuopioon Suomen parhaimmat tulevaisuuden osaajat. Ammatillisella osaamisella on keskeinen merkitys Pohjois-Savon kehityksessä ja taloudellisessa menestyksessä.

Maakuntamme kärkitoimialat, kuten esimerkiksi health-, koneteknologia- ja elintarvikeala, tarvitsevat jatkuvasti monipuolista ja monitasoista osaamista voidakseen menestyä paikallisesti sekä kansainvälisesti. Korkea osaaminen on avainasemassa, kun tavoitteena on parantaa kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Osaajat muodostavat kasvukeskittymiä, jotka houkuttelevat uusia alansa ammattilaisia luoden positiivisen kierteen, joka edistää alueen houkuttelevuutta ja innovatiivisuutta. Tämä dynamiikka tarjoaa myös urakehitysmahdollisuuksia ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Keskuskauppakamarin (2022) tilastojen mukaan 46 % vuoden 2016 työllisistä poistuu eläkkeelle vuoteen 2035 mennessä. Tämän poistuman korvaamiseen ja uusiin työpaikkoihin tarvitaan 1,15 miljoonaa työntekijää vuosina 2017–2035. Uudesta työvoimasta 42 %:lla on ammatillisen koulutuksen tutkinto. Tämä korostaa korkealaatuisen ammatillisen koulutuksen merkitystä kansalliselle kilpailukyvylle, mikä kasvaa lähitulevaisuudessa.

Kansallisen ja kansainvälisen tason työelämälähtöinen uudelleenkouluttautuminen on myös tärkeässä arvossa, kun pyritään vastaamaan tulevaisuuden työvoiman tarpeisiin. Erilaiset työelämälähtöiset mallit, kuten oppisopimus- ja yrityskohtaiset rekrykoulutukset, ovat tärkeitä etenkin alueemme valmistavan teollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn edellytysten varmistamisessa.

Ammatillisen koulutuksen potentiaali palveluinnovaatioiden ja kasvuyritysten synnyttämisessä on myös huomattava. Palveluinnovaatiot ovat yksi merkittävä asiakaslisäarvon rakentaja ja taloudellisen kasvun perusta. Globaalien trendien voidaankin odottaa vahvistavan myös alueellisen palveluviennin osuutta teollisuusvetoisessa Pohjois-Savossa.

Ensi viikon tapahtumaa suojelee Elcoline Groupin hallituksen puheenjohtaja ja perustaja sekä kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana 2021–2022 toiminut Jere Räisänen – Elcolinen tarina on oivallinen esimerkki paikallisesta menestyjästä, jonka ammatillisen osaamisen pääomaa on kasvatettu Savon ammattiopiston Varkauden kampuksella.

Kohti Taitaja 2024 -kilpailua ajatuksin: ammatilliselle osaamiselle on paitsi nyt myös tulevaisuudessa kasvava tarve. Tule mukaan seuraamaan kaikille avointa Taitaja 2024 -kilpailua 20.-23.5.2024 Kuopioon! Lisätietoa ja aikataulut löytyvät osoitteesta: Taitaja 2024 .


#menestystehdäänyhdessä

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Osaaminen