Elinkeinoelämä kannattaa sekä tukee vahvasti Itä-Suomen yliopiston datatekniikankoulutuksen järjestämisluvan hakemista

Kuopion alueen kauppakamari ja alueen veturiyritykset kannattavat vahvasti Itä-Suomen yliopiston esitystä datatekniikan koulutuksen käynnistämisestä Joensuun ja Kuopion kampuksilla syksyllä 2026. Uusi koulutusohjelma vastaisi selkeästi kasvavaan tarpeeseen datatekniikan osaajista niin yritysmaailmassa kuin julkisella sektorilla.

Datatekniikan koulutuksen suunniteltu sisältö, joka kattaa datatieteen, tilastotieteen ja ohjelmistokehityksen, on erityisen ajankohtainen ja vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Lisäksi on merkittävää, että uusi koulutusohjelma täydentää jo olemassa olevia teknillisiä koulutusohjelmia.

ICT ja datatekniikka kytkeytyvät vahvasti alueen veturiyrityksien tuote- ja palveluliiketoimintaan. Liiketoimintojen kasvun ja kehittymisen haasteena on kuitenkin merkittävä osaajapula. Elinkeinoelämä näkee, että uusi englanninkielinen datatekniikan koulutus vastaa alueen yritysten osaajatarpeisiin ja lisää Itä-Suomen houkuttelevuutta kansainvälisen osaajien keskuudessa. Uusi koulutus mahdollistaa siten osaltaan yritysten strategisten kasvuvoitteiden toteutumista.

Itä-Suomen yliopiston vahvat tutkimusalueet, kuten teknillinen fysiikka ja lääketieteellinen teknologia, tarjoavat erinomaisen pohjan datatekniikan koulutuksen tukemiselle ja kehittämiselle alueella. Lisäksi yliopiston valmiudet uuden koulutuksen käynnistämiseen, kuten olemassa olevat professoriresurssit ja yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa, luovat hyvät edellytykset koulutuksen menestykselliselle toteutukselle.

Elinkeinoelämä näkeekin datatekniikan koulutuksen aloittamisen tärkeänä panostuksena alueen osaamispohjan vahvistamiseen, yritysten kilpailukyvyn tukemiseen sekä alueen elinvoiman edistämiseen. Tämän vuoksi kannatamme esitystä ja toivomme sen saavan myös laajaa tukea ja hyväksyntää opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kunnioittaen,

Ville Haatainen, Senior Vice President, Normet Oy
Petteri Heimonen, toimitusjohtaja, Pettersteel Oy
Mikko Heinonen, toimitusjohtaja, Voimatel Oy
Pia Hortling, Ylä-Savon Teollisuusliitto ry/Vastuullisuus- ja hankintajohtaja, Olvi Oyj
Mikko Isotalo, toimitusjohtaja, Lujabetoni Oy
Mikko Junttila, toimitusjohtaja, Osuuskauppa PeeÄssä
Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja, Istekki Oy
Mikko Laakkonen, varatoimitusjohtaja/myyntijohtaja, Hydroline Oy
Anssi Lehikoinen, toimitusjohtaja, KPY-konserni
Satu Marjo, operatiivinen johtaja, Junttan
Siamäk Naghian, toimitusjohtaja, Genelec Oy
Juho Nummela, toimitusjohtaja, Ponsse Oyj
Juha Räsänen, toimitusjohtaja, Savon Voima
Ilkka Sammelvuo, toimitusjohtaja, Ropo Capital
Kaija Savolainen, toimitusjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari

Kuopion alueen kauppakamari Kuopion alueenkauppakamari on elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima, jotta menestymme paikallisesti sekä kansainvälisesti. Kauppakamarin 900 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Pohjois-Savon kärkitoimialoja ovat kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, alkutuotanto ja elintarvikkeet, terveysteknologia ja lääkeala, rakentaminen, matkailu, bio- ja vesijalostus, ICT, kestävä kaivosteollisuus, puolustus ja turvallisuus sekä kauppa ja palvelut. Maakunnan elinkeinoelämällä on vahvaa tahtoa kehittyä, kasvaa ja kansainvälistyä. Yritysten liikevaihto vuonna 2022 oli 16,3 miljardia euroa ja vienti 3,1 miljardia euroa. Maakunnan veturiyritysten 5 vuoden investointisuunnitelmat vuosille 2023-2027 ovat peräti 2,2 miljardia euroa ja rekrytointitarve 2200 uudelle osaajalle.

Lisätietoja:

Kaija Savolainen

managing director

+358 40 514 8784

Kategoriat:Osaaminen