Kannanotto: Maakunnan elinvoiman tasapuolinen turvaaminen on huomioitava sote-verkostoa suunniteltaessa

Kannanotto on lähetetty 8.4. Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Marko Korhoselle, strategiajohtaja Jussi Lammelle, puheenjohtaja Riitta Raatikaiselle, 1. varapuheenjohtaja Hannu Kokille, 2. varapuheenjohtaja Markku Rossille ja 3. varapuheenjohtaja Kari Ojalalle.

Kuopion alueen kauppakamari pitää välttämättömänä, että elinkeinoelämän kasvutavoitteet sekä työvoiman saatavuuteen kohdistuvat kasvavat haasteet huomioidaan maakunnan sote-palveluverkostoa suunniteltaessa. Kauppakamarin jäsenyritysten mukaan työvoiman saatavuuteen liittyvät vaikeudet ovat lisääntyneet selvästi viime vuosien aikana ja tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Työvoiman saatavuus muodostaakin merkittävän pullonkaulan yritysten investoinneille ja kasvulle.

Hyvin toimivat perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut ovat perusedellytys kuntien pito- ja vetovoimalle. Maakuntamme menestys nojaa monipuoliseen elinkeinorakenteeseen ja yritykset ovat sijoittuneet ympäri maakuntamme. On tärkeää, että Pohjois-Savossa, koko maakunnan alueella, voidaan tarjota hyvän elämisen perusteet ja puitteet myös tulevaisuudessa. Näemme, että jokaisessa kunnassa on asukasmäärään sopeutettu soteasema, jonka palveluita voidaan täydentää yksityisen sektorin palveluilla. Esimerkiksi yritysten käyttämässä työterveyshuollossa, on työvoimaa, laitteita ja resursseja, joita voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti käyttämällä laajemmin palveluseteliä.

Kuopion alueen kauppakamarin mukaan julkisen talouden tasapainottaminen on välttämätöntä. Viime aikoina käydyssä keskustelussa on kuitenkin liian vähälle huomiolle jäänyt se, että yritysten toimintaympäristön ja -edellytysten parantaminen, joihin sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat, luo osaltaan mahdollisuuksia yritysten kasvulle ja kehittymiselle. Alueemme yrityksillä on merkittäviä kasvu- ja investointisuunnitelmia, joista syntyy uusia työpaikkoja, liikevaihtoa ja erityisesti verotuloja. On kuitenkin muistettava, alueemme yrityksissä syntyvät verotulot mahdollistavat omalta osaltaan alueemme palvelut. Vaarana on, jos työvoimaa ei ole saatavilla tällä alueella, yritykset voivat joutua luopumaan investointisuunnitelmistaan, siirtämään toiminnat pois maakunnastamme tai jopa kokonaan Suomesta. Tähän meillä ei ole varaa.

Hyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen viranhaltijat ja päättäjät, esittäisimme kohteliaasti pyynnön saada tavata teitä pienellä ryhmällä ja keskustella yhdessä kustannustehokkaan soteverkoston rakentamisesta.

Kunnioittaen,

Petteri Heimonen, puheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja, PetterSteel Oy
Jyri Kuivala, hallituksen jäsen, Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja, Savon Kuljetus Oy
Siamäk Naghian, varapuheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja, Genelec Oy
Mikko Paananen, hallituksen jäsen, Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja, OP Ylä-Savo
Ari Saavalainen, hallituksen jäsen, Kuopion alueen kauppakamari, Senior Manager, Project Controlling Stora Enso Oyj
Kaija Savolainen, toimitusjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari
Tommi Taskinen, varapuheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari, Paikallisjohtaja, Honeywell Oy

Lisätietoja:
Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja Kaija Savolainen, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi,
p. 040 514 8784

Kuopion alueen kauppakamari Kuopion alueenkauppakamari on elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima, jotta menestymme paikallisesti sekä kansainvälisesti. Kauppakamarin yli 900 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Lisätietoja:

Kaija Savolainen

managing director

+358 40 514 8784

Kategoriat:Johto äänessä