Keskuskauppakamari: Pk-yritykset haluavat tehdä vaikuttavia ilmastotoimia

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva halu tehdä ilmastotoimia. Keskuskauppakamarin organisoimaan ja LähiTapiolan mahdollistamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuu yli 200 yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Yksi mukana olevista yrityksistä on iisalmelainen Mainostoimisto TKD Oy.

Keskuskauppakamarin tarjoamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä 45 prosenttia kertoi ilmastonmuutoksen torjunnan olevan pääasiasiallinen syy tehdä ilmastotyötä. Vastaajista 20 prosenttia piti asiakkaiden odotuksia ja 20 prosenttia kilpailijoista erottautumista tärkeimpinä syinä. Muita pienempiä syitä olivat omistajien ja sijoittajien vaatimukset ja toimitus- ja logistiikkaketjusta syntyvä paine sekä taloudellinen hyöty.

”Vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty ovat olleet aiempien kyselyjemme perusteella syitä, jotka ovat saaneet suomalaisyritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Yhä enemmän vaakakupissa painaa kuitenkin asiakkaiden odotukset ja tahto toimia oikein”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.

Iisalmessa muun muassa mainosteippauksia ja messutuotteita asiakkailleen toteuttavan Mainostoimisto TKD Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuure Koposen mukaan tärkein syy ilmasto-ohjelmaan mukaan lähtemiseen oli halu olla niiden pk-yritysten joukossa, jotka oikeasti huomioivat ympäristön toiminnassaan.

”Haluamme vähentää mainostehtaamme ympäristövaikutuksia ja vaikuttaa omalta osaltamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää tunnistaa yritystoiminnan ympäristövaikutukset, pystyä laskemaan ne ja tehdä tätä kautta toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. Olemme tärkeässä osassa Ylä-Savon suurimpien yritysten tuotantoketjuja ja toimitamme valmistamiamme tuotteita asiakkaidemme kautta jo yli 40 maahan. Ympäristövaikutuksemme eivät koske siis pelkästään yrityksemme omaa elinympäristöä – elämme Iisalmessa yhtä aikaa maalla ja maailmalla”, kertoo Koponen.

Ohjelmaan mukaan lähteneiden yritysten mukaan kustannukset, resurssien ja osaamisen puute ovat olleet syitä siihen, että ilmastotyöhön ei ole vielä tartuttu.

”Isot yritykset ovat tehneet jo vuosia vastuullisuustyötä, koska niillä on ison yrityksen resurssit palkata osaajia tähän. Pk-yrityksillä on halua, mutta harvoin mahdollisuutta palkata ihmistä tekemään vastuullisuus- ja ilmastotyötä”, Vanhala sanoo.

Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen. Ohjelmaan haki 300 yritystä, joista reilut 200 valittiin mukaan. Pohjois-Savosta ohjelmaan Mainostoimisto TKD Oy:n lisäksi valittiin MT Mediateko Oy ja ReCoSys Oy. Päätökset ohjelmaan valittavista yrityksistä teki Keskuskauppakamari ja valintaperusteissa painotettiin yrityksen halua sitoutua ohjelmaan.

Lisätietoja ilmasto-ohjelmasta:

Anne Vanhala, Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija
050 339 1625 anne.vanhala@chamber.fi

Lisätietoa:

Kaija Savolainen

managing director

+358 40 514 8784

Kategoriat:Vastuullisuus