Arvonlisäverokannat muuttuvat – valmistaudu tulevaan ajoissa!

Lecklé Oy:n toimitusjohtaja ja arvonlisäveroasiantuntija Hanna Huhtala


Orpon hallitus on kesäkuun 2023 hallitusohjelmassa sopinut korottavansa nykyiseen 10 %:n arvonlisäverokantaan kuuluvia hyödykkeitä 14 %:iin. Lisäksi kevään 2024 kehysriihessä hallitus esitti yleisen arvonlisäverokannan nostamista 25,5 %:iin. Tämänhetkisen tiedon mukaan yleisen verokannan nosto tulee voimaan jo 1.9.2024 ja alennettu 10 %:n verokanta nousee 14 %:iin 1.1.2025.

Miten valmistautua verokantamuutoksiin?

Tulevat muutokset koskevat jokaista ja organisaatioiden on tärkeä alkaa valmistautua niihin välittömästi. Väärä verokanta on aina myyjän tai ostajan riski – puhumattakaan siitä, että pahimmassa tapauksessa verokannan nousu on pois omasta katteesta. Käytännössä verokantamuutoksilla on vaikutusta erityisesti organisaation kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmiin sekä myynti- ja ostosopimuksiin. On olennaista huolehtia, että verokanta käsitellään oikein aina sopimuksista Verohallinnolle tehtäviin ilmoituksiin saakka.

Lisäksi käytännön haasteita voi liittyä laskutukseen ja hinnoitteluun sekä arvonlisäveron ajalliseen kohdistamiseen. Huomionarvoista on, että oikean verokannan määrittäminen riippuu mm. luovutetun hyödykkeen luonteesta (tavara vai palvelu) sekä laskutusajankohdasta. Haasteita tuovat myös esimerkiksi keskeneräiset projektit ja urakat. Ennakkomaksut, osamaksukaupat, erilaiset oikaisuerät sekä kansainvälisen kaupan tilanteet vaativat organisaatiolta myös erityistä valppautta muutoksen keskellä.

Avainasemassa arvonlisäveron laskentajärjestelmiin sekä sopimuksiin tehtävien päivitysten lisäksi on henkilöstön riittävän osaamisen varmistaminen esimerkiksi arvonlisävero-ohjeita päivittämällä ja henkilöstöä kouluttamalla. Henkilöstön asianmukaisella osaamisella sekä tiedonkululla myynti- ja ostolaskujen käsittelijöille ja tarkastajille, voidaan varmistua siitä, että ostoihin ja myynteihin on sovellettu oikeaa verokantaa eikä virheellinen tieto verokäsittelystä johda turhiin riskeihin.

Tärkeimpien asioiden joukkoon on nostettava myös vielä tällä hetkellä voimassa olevien verokantojen hyödyntämismahdollisuuksien tunteminen.

Milloin muutokset tulevat voimaan?

Hallitus on antanut 29.4.2024 hallituksen esityksen luonnoksen, jonka mukaan yleistä verokantaa on tarkoitus korottaa 25,5 %:iin jo 1.9.2024. Alennettu 10 %:n verokanta puolestaan nousee tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2025. Tätä ennen muutokset tulisi organisaatiossa ehtiä viedä järjestelmiin ja käytäntöön.

Organisaatioille aikataulu on joka tapauksessa tiukka, sillä kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmäpäivitysten sekä sopimus-, tarjous- ja muihin vastaaviin asiakirjoihin mahdollisesti tehtävien muutosten lisäksi henkilökunnan kouluttaminen ja ohjeistaminen asiaan liittyen on erittäin tärkeässä roolissa.

Mistä tarkalleen on kysymys?

Hallitus on kevään 2024 kehysriihessä päättänyt, että yleinen arvonlisäverokanta nousisi 24 %:sta 25,5 %:iin. Vastaava korotus on tarkoitus tehdä myös vakuutusmaksuveroon. Samassa yhteydessä sovittiin makeisten arvonlisäverokannan nostamisesta aikaisemmasta alennetusta 14 %:n verokannasta yleisen verokannan piiriin.

Hallitus on jo aiemmin kesäkuun 2023 hallitusohjelmassa sopinut siirtävänsä alennetun 10 % verokannan piirissä olevat hyödykkeet 14 %:n arvonlisäverokannan alaisiksi (pl. sanoma- ja aikakauslehdet). Käytännössä korotus koskee mm. lääkkeitä, henkilökuljetuksia, liikuntapalveluja, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä majoituspalveluja. Samalla, nykyisin yleisen verokannan piiriin kuuluvat inkontinenssi- ja kuukautissuojat sekä lasten vaipat on tarkoitus siirtää alennettuun 14 %:n arvonlisäverokantaan.

Verokantojen muutokset vaativat vielä virallisen hallituksen esityksen ja eduskunnan vahvistuksen, ennen kuin ne tulevat voimaan.

Hanna Huhtala
Toimitusjohtaja
Arvonlisäveroasiantuntija
Lecklé Oy
hanna.huhtala@leckle.fi

Kategoriat:Talous​