Suhdanteet laskussa Pohjois-Savossa

Kuopiosta kaavoituksen ykkönen

Maailmantalouden haastava tilanne näkyy Pohjois-Savon suhdannetilanteessa. Hyökkäyssodan vaikutukset yhdessä inflaation, korkojen sekä energian hinnannousun ja komponenttien saatavuusongelmien kanssa heikentävät suhdannenäkymiä.

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin suhdannebarometrin mukaan Pohjois-Savon lokakuun suhdannetilanne on muuta maata heikompi (Pohjois-Savon saldoluku -40, kun valtakunnallinen saldoluku -16). Odotukset lähitulevaisuuden osalta suhdannenäkymissä ovat negatiivisemmat, kuin koko 2020-luvulla (saldoluku -66). Koko maan suhdanneodotuksen saldoluku on myös negatiivinen (-40).

Pohjois-Savossa tuotannon kasvun suurin este on edelleen pula ammattitaitoisesta työvoimasta (Pohjois-Savon saldoluku 38 koko maan saldoluvun ollessa 29). Kasvua estää myös riittämätön kysyntä (saldoluku 38) sekä hieman jo helpottanut materiaali- ja komponenttipula (saldoluku 12).

Vientiyrityksemme ovat löytäneet uusia markkinoita, mutta maailmantalouden tilanne ja kohonneet kustannukset heijastuvat pohjoissavolaisten yritysten kannattavuuteen. Erityisesti tässä kohdassa vaaditaan yrityksiltä uskoa sekä rohkeutta investoida tuottavuuteen ja osaamisen kehittämiseen”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen korostaa.

”Nyt on erittäin tärkeä parantaa panostaa valtion tasolla Suomen kilpailukykyyn. Maakuntamme kivijalat, kone- ja energiateknologia sekä maa- ja metsätalous tarvitsevat erityisesti globaalia logistiikkaa. Tarvitsemmekin merkittäviä infrainvestointeja”, jatkaa Savolainen.

Suhdannebarometri Lokakuu 2022

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 48 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 8958 henkeä.

Lisätiedot

Kategoriat:Talous​