Suhdannetilanne haastava – näkymien suunta kohenemassa

Pohjois-Savossa suhdannetilanne on tammikuussa vaisuin koko 2020-luvulla. Vaikka suhdanneodotukset ovat edelleen negatiiviset, on suunta selkeästi ylöspäin. Suhdanneodotuksien saldoluku on paras eri alueisiin ja koko maahan keskiarvoon verrattuna, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin suhdannebarometristä.

Geopoliittinen ja maailmantalouden tilanne heijastuvat elinkeinoelämän suhdanteisiin ja pohjoissavolaisiin yrityksiin. Pohjois-Savossa tammikuun suhdanneluku (-72) laski edelleen viime vuoden lokakuusta (-67). Suhdannetilanne on heikoin koko 2020-luvulla. Suhdanteisiin vaikuttavat edelleen inflaatio sekä korkeat kustannukset. Punaisenmeren tilanne heijastuu myös osaan pohjoissavolaista yrityksistä.

Talouden ollessa taantumassa suhdannenäkymät ovat myös heikot. Koko maassa suhdanneodotuksien saldoluku on -12. Muihin alueisiin ja koko Suomen keskiarvoon verrattuna ovat odotukset (-11) Pohjois-Savossa paremmat. Vaikka luku on edelleen pakkasella, kehitys lokakuun lukuun (-46) on merkittävä.

”Haastavasti tilanteesta huolimatta olen ilahtunut suhdanneodotusten suunnanmuutoksesta. Kulmakerroin osoittaa jyrkästi ylöspäin. Maailmatalous on kasvamassa hitaasti ja tästä kasvusta meidänkin tulee ottaa kiinni. Olemme tunnettu korkeasta osaamisesta ja houkuttelemme vahvasti asukkaita sekä opiskelijoita Kuopioon ja maakuntaan. Tarvitsemme nyt vahvaa panostusta investointeihin ja rahoitukseen”, korostaa Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Suhdannetilanteeseen vaikuttaa eniten heikko kysyntä. Se näkyy heikentyneenä työllisyystilanteena niin koko maassa kuin Pohjois-Savossa. Kuitenkin, Pohjois-Savossa puute ammattitaitoisesta työvoimasta on suurin verrattuna muihin alueisiin. Toiseksi merkittävin kasvun este kysynnän jälkeen Pohjois-Savossa ovat rahoitusvaikeudet.

Kaavio 1: Suhdanteet Pohjois-Savossa tammikuussa 2024.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tammikuussa 2024 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 49 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 9970 henkeä.

Kuopion alueen kauppakamari on elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima, jotta menestymme paikallisesti sekä kansainvälisesti. Kauppakamarin 950 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Lisätietoa ja yhteydenotot:

Kaija Savolainen

managing director

+358 40 514 8784

Kategoriat:Talous​