Kauppakamarit esittävät kymmenen ratkaisua yritysten työvoiman saatavuuden turvaamiseksi – osaajapula Pohjois-Savon yritysten merkittävin kasvun este

Kauppakamarit vaativat, että osaavan työvoiman saatavuus yrityksille turvataan ensi vaalikaudella ja esittävät kymmenen konkreettista ratkaisua osaajapulan helpottamiseksi. Kriittisimpinä toimenpiteinä kauppakamarit pitävät maahanmuuton merkittävää kasvattamista nykyisestä, ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden vahvistamista sekä jokaisen lapsen ja nuoren riittävien perustaitojen varmistamista. Jopa 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

Kauppakamarit vetoavat, että osaavan työvoiman saatavuus yrityksille turvataan seuraavan hallituksen toimesta ja toimenpiteitä on tehtävä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Kauppakamarien yhteisissä eduskuntavaaliteeseissä esitetään kymmenen ratkaisua, joilla syventyneeseen osaajapulaan voidaan vastata.

Pula osaavasta työvoimasta on yritysten merkittävin kasvun este. Kauppakamarit toteuttivat jäsenyrityksilleen suunnatun kyselyn viime syyskuussa, josta selvisi, että yrityksistä kansallisesti 70 prosentilla ja Pohjois-Savossa peräti 73 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Jopa 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

”Pula osaavasta työvoimasta on yritysten merkittävin kasvun este. Väestön ikääntymisestä johtuen ongelma ei ole ohimenevä. Osaamisperusteisen maahanmuuton esteet on poistettava. Suomi on ottanut oikean suuntaisia askeleita työperusteisen maahanmuuton lisäämiseksi viime vuosina, mutta suhteessa ongelman laajuuteen toimet ovat kuitenkin täysin riittämättömiä”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

”Erityisesti meillä Pohjois-Savossa kasvun kiihdyttämiseen tarvitaan lisää osaajia, vahvaa osaamisperusteista maahanmuuttoa sekä ihmisten jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Keskeistä on, että panostamme opetukseen, koulutukseen, tutkimukseen ja laaja-alaiseen suvaitsevuuteen”, jatkaa Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Kauppakamarien yhteisissä eduskuntavaaliteeseissä nostetaan kriittisimmiksi toimiksi osaamisperäisen maahanmuuton tavoitteellisempi kasvattaminen nykyisestä, lasten ja nuorten perustaitojen vahvistaminen sekä ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden lisääminen.

Kauppakamarien ratkaisut

1. Otetaan käyttöön vähimmäisosaamisen kuvaukset 2. 4. ja 6. luokkien loppuun. Varmistetaan riittävä osaamistaso ennen koulupolulla eteenpäin siirtymistä.
2. Tehdään esiopetuksesta perusopetukseen siirtymisestä joustavaa siten, että lapsen valmius ja osaaminen huomioidaan paremmin.
3. Pyritään maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja tehdään velvoittavasta esiopetuksesta kaksivuotinen.
4. Lisätään oppisopimuskoulutusta ja luodaan uusi tuki työnantajan palkkakustannusten porrastamiseksi.
5. Vapautetaan englanninkielisten ammatillisten tutkintojen järjestäminen opetus- ja kulttuuri- ministeriön lupamenettelystä.
6. Muutetaan ammatillinen koulutus osakeyhtiö- muotoiseksi ammattikorkeakoulujen tavoin. Säädetään ammatillisen koulutuksen opettajille velvollisuus osallistua työelämäjaksoille.
7. Varmistetaan sujuvat oleskelulupaprosessit.
8. Otetaan käyttöön sähköinen tunnistautuminen.
9. Poistetaan ulkomaisen työvoiman saatavuus- harkinta.
10. Mahdollistetaan nopeampi opiskeluiden ja töiden aloitus D-viisumia kehittämällä. Turvataan sujuva kotoutuminen ja estetään osaajapako.

Tiedotteessa viitattu kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille kohdennettuna sähköpostikyselynä 20.-23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 yritystä ympäri Suomen.

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Osaaminen, kauppakamari tiedottaa