Vastuullinen hallituksen jäsen varmistaa yrityksen tulevan menestyksen

Katri Sipilä, VT, HHJ- PJ, Business Coach

Jokaisen hallituksen jäsenen velvollisuus on päivittää vastuullisuusosaamisensa ja nostaa vastuullisuusasiat hallituksen agendalle. Hallituksen tulee selvittää, mistä vastuullisuudessa on kysymys yrityksen näkökulmasta, mitä riskejä ja mahdollisuuksia vihreä siirtymä sekä kestävä kehitys tuovat sille.

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva EU:n kestäyysraportointisääntely CSRD pakottaa suuret yritykset raportoimaan vastuullisuutensa. Arvoketjujen kautta sääntely tulee ulottumaan myös kaikkiin suurten yritysten alihankkijoihin. Niille vastuullisuusasioiden kuntoon laittaminen on vakuutus, jolla varmistetaan kilpailussa ja arvoketjuissa mukana pysyminen.

Vastuullisuus vaikuttaa myös yrityksen rahoitukseen. Vain vastuullinen yritys kelpaa jatkossa sijoittajille. ESG-tietoja eli ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä tietoja hyödynnetään jo pankkien sijoitusanalyyseissä ja -päätöksissä. Vihreän siirtymän rahastoissa etsitään kohteita, jotka edistävät kestävää kehitystä.

Vastuulliset yritykset saavat edullisempaa rahoitusta, parhaat työntekijät ja uskolliset asiakkaat. Lisäksi vastuullisuustyö on keino tehostaa toimintaa ja löytää uusia, kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisuus tarkoittaa liiketoiminnan uudistamista vähäpäästöisemmäksi ja kestävän kehityksen ratkaisujen innovoimista kasvaville Green Tech -markkinoille.

Hallituksen tulee tunnistaa vastuullisuuden riskit ja mahdollisuudet

Vastuullisuus kannattaa ottaa haltuun nyt suunnitelmallisesti, ei vasta pakon edessä. Omistaja päättää, onko vastuullisuus yritykselle uhka vai mahdollisuus. Hallitus joko estää tai mahdollistaa kestävän siirtymän hyväksymällä strategian ja budjetin sekä huolehtimalla tarvittavista kyvykkyyksistä ja osaamisista. Johto juurruttaa vastuulliset toimintatavat yrityskulttuuriin ja toteuttaa strategian koko henkilöstön kanssa.

Yrityksen menestys myös tulevaisuudessa edellyttää vastuullista omistamista, hallitustyöskentelyä ja johtamista.

Vastuullisen hallituksen jäsenen muistilista:

  1. Selvitä vastuullisuuden rooli yrityksen arvonluonnissa ja tee olennaisuusanalyysi
  2. Linkitä vastuullisuus yrityksen strategiaan ja ydinliiketoimintaan
  3. Varmista, että ESG-mittarit ja raportointi ovat kunnossa. Valmistaudu toimitusketjujen lisääntyvään läpinäkyvyyteen ja sääntelyn vaatimuksiin
  4. Tee ennakointia ja skenaariotyötä: seuraa trendejä ja toimintaympäristöä, ota tärkeimmät sidosryhmäsi mukaan tulevaisuustyöhön
  5. Tartu uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin oikea-aikaisesti
  6. Valmistaudu kriiseihin ja sovi ennakkoon reagoinneista ja rooleista.

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla 28.11.2023 Kuopio

Hallitus vastuullisuuden asialla -teemakoulutus päivittää hallituksen jäsenen tiedot yritysvastuun strategisesta merkityksestä yrityksen arvonluonnissa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. Koulutus helpottaa strategisten yritysvastuutavoitteiden asettamista ja yrityksen vastuullisuustyön käynnistämistä ja kehittämistä.

Kategoriat:Vastuullisuus