Koronakysely – Yritysten terveiset tuoreille kuntapäättäjille: Työvoiman saatavuus tärkeimpiä tekijöitä pandemian jälkeisessä kasvussa

talous kauppakamari

Kauppakamarin 14. koronakysely vahvistaa, että yritykset uskovat kasvuun. Lähes 60 prosenttia vastanneista ennakoi liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan 2 kuukauden aikana. Samalla liki 80 % yrityksistä näkee, että henkilöstömäärä pysyy ennallaan tai kasvaa.

Yrityksillä on suuri huoli osaavan työvoiman saatavuudesta, kun ne ponnistavat kasvuun pandemian jälkeen. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli 62 prosenttia mainitsi työvoiman saatavuuden merkittävimmäksi toimintaympäristöä parantavaksi tekijäksi. Tämän johdosta, elinkeinoelämä toivookin uusien kuntapoliitikkojen panostavan kunnissa ja kaupungeissa vahvasti osaavan työvoiman saatavuuteen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämiseen.

”Yrityksen näkevät, että kuntien, kaupunkien ja alueen kasvu sekä kehitys on myös elinkeinoelämän menestyksen perusta. Mitä enemmän kunnissa panostetaan yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen, kuten osaavan työvoiman saatavuuteen, kaavoitukseen ja liikenneyhteyksiin, sitä enemmän kertyy liikevaihtoa ja myös veroja palvelujen tuottamiseen. Tähän positiiviseen kehään on nyt tärkeää panostaa”, kertoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Valtiolta yritykset toivovat ennen kaikkea työn verotuksen keventämistä. Näin vastasi lähes puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä. Lähes 45 prosenttia yrityksistä katsoi, että paikallisen sopimisen vapauttaminen parantaisi yritysten toimintaympäristöä.

”On jo nähtävissä, että työvoimapula kroonistuu. Osaavan työvoimaan saatavuuteen tulee panostaa joka sektorilla usein eri keinoin.”, Savolainen jatkaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.6.2021. Kyselyyn vastasi 70 Kuopion alueen kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12. ja vuonna 2021 2.2, 16.3. ja 27.4.

Kategoriat:koronavirus