Yritysten koronakysely

Pienet palveluyritykset kokevat kassakriisiä korona-aikana.

Kauppakamareiden koronakyselyyn 1.12. osallistui enemmän pienempiä, 2-9 henkeä työllistäviä ja alle 2 miljoonan euron liikevaihdon palveluyrityksiä kuin aiemmin.

”Erityisesti pienyrittäjät kokevat kassakriisiä ja tarvitsevan nopeasti kohdennettua taloudellista tukea. Toisaalta tukien koetaan vääristävän kilpailua. Lisäksi rahoituksen saaminen tulisi olla nopeampaa ja joustavaan”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen kertoo.

Pandemian vaikutukset jatkuvat yritystoiminnassa ja eniten siitä kärsivät palvelu-, matkailu- ja tapahtuma-alat, kokous- ja juhlaravintolat sekä liikennesektori.

”Suurta huolta herättää konkurssiriskin korkea taso. Lähes 39 prosenttia vastaajista kertoo konkurssiriskin nousseen merkittävästi pandemian takia. Tarvitaan kohdennettuja toimia, etteivät konkurssit toteutuisi ensi vuonna”, Savolainen jatkaa.

Valtakunnallisesti kauppakamarien jäsenyritysten näkemys sekä hallituksen koronaepidemian että epidemian aiheuttaman talouskriisin hoidon onnistumisesta on parantunut alkusyksystä. Yhä edelleen suurin osa yrityksistä (52 prosenttia) kuitenkin katsoo, että hallituksen toimet koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin hoidossa ovat joko erittäin tai melko huonot. Tyytyväisiä hallituksen toimiin talouskriisin suhteen on kolmannes (33 prosenttia) kyselyyn vastanneista yrityksistä, kun tyytyväisiä niihin oli lokakuussa vain 22 prosenttia.

”Suomi on toistaiseksi selvinnyt kuitenkin aika helpolla koronaepidemiasta verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Siinä mielessä hallituksenkin nähdään onnistuneen kohtalaisen hyvin epidemian torjunnassa, vaikka kritiikkiäkin riittää”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kommentoi kyselyn tuloksia.

Kauppakamarien kysely tehtiin 1.12.2020. Kyselyyn vastasi 130 kauppakamarin jäsenyritystä Pohjois-Savosta. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9 ja 8.10.