Yritykset kaipaavat korona-aikana lisää paikallista sopimista

28.09.2020
Kuopion alueen kauppakamari

Uusimmat

kauppakamari verkostot tapahtumat

Paikallisen sopimisen kehittämistä pidetään tehokkaimpana toimena Suomen kilpailukyvyn lisäämiseksi. Myös Viron mallin mukainen kannustava verotusmalli sai yrityksiltä kannatusta kauppakamareiden kyselyssä.

Yli puolet kyselyyn vastanneista oli vahvasti samaa mieltä paikallisen sopimisen laajemmasta mahdollistamisesta. Samoin työvoimakustannusten alentaminen koettiin tehokkaaksi keinoksi koronaviruksen rampauttamaan talouteen. Myös yhteisö- ja osinkoverotuksen keventämistä kannatettiin sekä suoria investointeja yrityksille, mutta ei samassa määrin kuin investointeihin kannustavaa veromallia, jota toteutetaan esimerkiksi Virossa.

Pandemian vaikutuksen Pohjois-Savon elinkeinoelämään on viimeisen kahden viikon aikana pysynyt lähes samana. Vaikutukset näkyvät niin liikevaihdossa ja siten myös henkilöstön lomautuksissa. Kolmasosa yrityksistä kokee edelleen merkittävän konkurssiriskin.

”Pandemiasta toipuminen vaatii merkittäviä toimia. Kasvu-uralle pääsy edellyttää investointeja niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen näkee yritysten tilanteen.
”Kun julkisen sektori panostaa infraan, kuten VT5:n parantamiseen, ja yhdessä kehitetään paikallista sopimista, saadaan myös yksityisen sektorin investoinnit kasvuun. Tarvitaan siis kaikkien osapuolten yhteistoimintaa”, Savolainen korostaa.

Pikakyselyyn vastasi Pohjois-Savon alueelta noin sata yritystä. Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille 1.6.2020. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3., 20.4., 4.5. ja 18.5.

Kategoriat:koronavirus, Osaaminen

Katso aiheesta