Pohjois-Savon yritysten koronakysely: Yritysten usko tulevaan on vahvistunut

Korona-kasienpesu-kuvitus

Kauppakamari on kerännyt systemaattisesti palautetta yrityksiltä Covid-pandemian vaikutuksista. Nyt tehdyn kyselyn pohjalta on nähtävissä käännettä positiivisempaan suuntaa, vaikka pandemia vaikuttaa edelleen. Noin neljälläkymmenellä prosentilla pohjoissavolaisista vastaajista liikevaihto on pysynyt ennallaan ja reilu kolmannes yrityksistä uskoo liikevaihdon pysyvän samana seuraavan kahden kuukauden aikana.

Vertailun vuoksi vaikeimpina aikoina viime toukokuussa vain 10 prosenttia yrityksistä uskoi liikevaihdon pysyvyyteen. Sama tulevaisuudenuskoinen vire näkyi myös viime viikolla julkaistun suhdannebarometrin paikallisissa tuloksissa.

Usko parempaan markkinoiden kysyntään heijastuu myös henkilöstöpolitiikkaan. Vastaajista yli 60 prosenttia näkee, että henkilöstön määrä kahden seuraavan kuukauden aikana pysyy samana tai jopa kasvaa.  

”Yrityksissä usko tulevaan on vahvistunut ja nyt on syytä tukea yritysten kasvua sekä kehittymistä kaikin keinoin”, korostaa Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

”Yritykset haluavat kansainväliset kriteerit täyttävä monikielisen rokotustodistus, joka helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä ja mahdollistaa yritysten työntekijöiden turvallisen matkustamisen ulkomaille heti kun se on mahdollista”, Savolainen jatkaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 2.2.2021. Kyselyyn vastasi 130 kauppakamarin jäsenyritystä Pohjois-Savosta. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10. ja 1.12.  

Kategoriat:koronavirus