Asiakaskokemus kilpailuetuna – Savon parasta palvelua

Antti-Jussi Pitkälä toimii Kuopion alueen kauppakamarin palveluvaliokunnan puheenjohtajana

Kuopion alueen kauppakamarin palveluvaliokunta on jo seitsemän vuoden ajan ollut mukana järjestämässä Parasta Palvelua -kilpailua pohjoissavolaisille palveluyrityksille. Kilpailun tarkempi konsepti on vuosien varrella hiukan vaihdellut, mutta pääasiana on ollut aina löytää asiakkaiden mielestä parasta palvelua tarjoava yritys. Miksi sitten kilvoitella parasta palvelua tarjoavan yrityksen kruunusta?

Me kauppakamarin palveluvaliokunnassa olemme ottaneet tavoitteeksi, että parhaasta palvelusta ja asiakaskokemuksesta kehittyy kilpailuetu pohjoissavolaisille palveluyrityksille. Haluamme savolaisesta palvelusta maakunnan vetovoimaisen tunnusmerkin. Tämä tarkoittaisi ajatuksissamme sitä, että niin täällä asuvat, tänne muuttavat tai täällä matkailevat tietäisivät, että savolaisen palvelun laatuun voi luottaa ja itse palvelutapahtuma onnistuu varsin usein iloisesti yllättämään.

Tavoite ei kuitenkaan konkretisoidu vain julistamalla, vaan sen eteen on tehtävä määrätietoisesti työtä. Meidän palveluvaliokuntalaisten ajatuksissa Parasta Palvelua ei ole enää tulevaisuudessa pelkästään syksyllä toteutettava kilpailu vaan kokonaisuus, jonka kautta savolaista palvelua kehitetään entisestään kohti tavoitettamme. Mitä tämä kokonaisuus sitten voisi pitää sisällään?

Voisimmeko me savolaisten yritysten edustajat oppia lisää toisiltamme ja saada näin uusia näkökulmia siihen, miten omaa toimintaa voisi kehittää eteenpäin asiakaskokemuksen saralla? Itse uskon siihen, että toimialarajat ylittävä keskinäinen sparraus yritysten välillä voi olla erittäin palkitsevaa ja omia ajatuksia ravistelevaa. Vaikka eri toimialoilla toimivien yritysten tavat asiakaspalvelussa poikkeavatkin, kaikkia niitä yhdistää asiakaskokemuksen merkitys. Tuskin millään toimialalla toimiva yritys voi olla huomioimatta asiakaskokemusta ja sen merkitystä liiketoiminnalle, joten miksi emme yhdessä sparrailisi toisiamme? Tähän olemme parhaillaan ideoimassa ja kehittämässä ratkaisuja palveluvaliokunnassa.

”Haluamme savolaisesta palvelusta maakunnan vetovoimaisen tunnusmerkin. Tämä tarkoittaisi ajatuksissamme sitä, että niin täällä asuvat,tänne muuttavat tai täällä matkailevat tietäisivät, että savolaisen palvelun laatuun voi luottaa ja itse palvelutapahtuma onnistuu varsin usein iloisesti yllättämään.”

Seitsemän vuoden aikana Parasta Palvelua -kilpailussa palkittujen yritysten joukosta löytyy todellisia palvelualan ja asiakaskokemuksen helmiä. Monessa näistä yrityksistä on tietoisesti asetettu oma rima asiakaskokemukselle korkealle jo alkuvaiheessa ja tämä näkyy kaikessa tekemisessä. Toisissa yrityksissä taas on tehty vuosia määrätietoisesti työtä asiakaskokemusta kehittäen. Palkitut yritykset ovat erilaisilta toimialoilta ja tuottavat kaikki omalla, osin persoonallisella tavallaan ylivertaista asiakaskokemusta, sitä, jonka edistäminen valiokuntamme tavoitteena on. Vuonna 2020 Parasta Palvelua -kilpailun voitti Savo-Karjalan liha. Heitä äänestäinen avoimet palautteet kertovat paljon asiakaskokemuksesta.

”Tosi hyvää palvelua ja hyvä valikoima tuotteita. Vaikka en enää Kuopiossa asu niin silti lihat käyn ostamassa Savo-Karjalan lihalta.”

”Huippu tuotteet! Henkilökunta osaavia ja ystävällisiä, suorastaan lupsakoita! Pakko käydä Kuopion reissulla.”

”Ystävällinen palvelu. Asiakas palvellaan alusta loppuun, jokainen omalla vuorollaan. Siisti myymälä.”

Hyvien tuotteiden ohella Savo-Karjalan Liha tunnetaan asiakkaiden keskuudessa laajasti myös erinomaisesta palvelusta. Asiointi lihakaupassa tuottaa asiakaskokemuksen, jota arvostetaan myös Kuopion rajojen ulkopuolella. Tässä näyttäisi siis toteutuvan tavoiteltu kilpailuetu.

Kun tavoitteena on tehdä parhaasta palvelusta kilpailuetu koko Pohjois-Savossa, on tärkeää, että saamme mukaan kilpailuun erilaisia osallistuja laajasti koko Pohjois-Savon alueelta. Kilpailun avulla voimme nostaa palvelualan imagoa niin tulevien työntekijöiden kuin asiakkaidemme silmissä. Kun vielä tulevaisuudessa kytkemme tähän mukaan yritysten ja etenkin yrityksen tekijöiden keskinäisen sparrauksen voimme kehittyä yhdessä aina vaan lähemmäksi tavoitettamme.

Ilmoita yrityksesi mukaan syksyn 2021 Parasta Palvelua -kilpailuun ja tehdään yhdessä savolaisesta palvelusta maakuntamme vetovoimainen tunnusmerkki.

Antti-Jussi Pitkälä

Palveluvaliokunnan puheenjohtaja
& Pohjois-savon op:n pankinjohtaja

Kategoriat:Palveluala, Valiokuntatyö​