Pohjois-Savon yritysten suhdanteet kasvu-uralla ja näkymät valoisat

talous kauppakamari

Yritysten suhdannetilanne Pohjois-Savossa on korona-aikana ensimmäistä kertaa positiivinen ja odotukset ovat koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Kasvun esteenä on yhä paheneva ammattityövoiman saatavuus.

Elinkeinoelämän keskusliiton ja kauppakamarin suhdannebarometrissä ilmenee, että pohjoissavolaisten yritysten suhdannetilanne parani toisella kvartaalilla talouden avautumisen myötä merkittävästi (saldoluku 11). Pahin suhdannetilanne oli vuosi sitten huhtikuussa (saldoluku -49) ja heinäkuussa 2020 (saldoluku -35). Tulevan syksyn suhdannenäkymät ovat valoisat, saldoluku 23, kun vuosi sitten odotukset ovat olivat negatiiviset (-14).

Tuotanto- ja myyntimäärät kehittyivät

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät kehittyivät toisella neljänneksellä hyvin ja kasvun ennakoidaan jatkuvan myönteisenä. Suurimmaksi kasvun esteeksi nousee ammattityövoiman saatavuus (saldoluku 41). Tilanne on pahentunut entisestään (huhtikuun saldoluku 22).

On erittäin hienoa, miten myönteinen toinen neljännes on ollut Pohjois-Savon yrityksille. Tuotannon ja henkilöstön määrä on kasvanut reippaasti ja odotukset syksylle ovat hyvin myönteiset”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen iloitsee.

Itä-Suomessa pahin pula ammattitaitoisesta työvoimasta

Savolainen jatkaa, ”Mutta erittäin huolestuttavaa on se, ettei yrityksiin löydetä ammattitaitoista työvoimaa. Tilanne on vain pahentunut ja tarkasteltaessa tilannetta koko maan kannalta, pahin ongelma on juuri Itä-Suomessa.  Vientivetoisen Itä-Suomen kasvuun ja kilpailukykyyn pitää panostaa: tarvitaan lisää   aloituspaikkoja oppilaitoksiin, työvoimaperäistä maahanmuuttoa, muuntokoulusta sekä investointeja väyläverkkoon, kuten VT5:lle. ”

Tutustu edelliseen suhdannekatsaukseen täällä.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2021 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 101 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 19 406 henkeä.

Tarkastele koko maan Suhdannebarometrituloksia täällä.

Lisätietoja:

Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi, p. 040 514 8784

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Kauppakamarin yli 850 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Kategoriat:Talous​