Lausunto: Kuopion alueen kauppakamari korostaa infran merkitystä rohkeasti kasvavan ja vientivetoisen Pohjois-Savon kilpailukyvylle

Kuva: Akseli Muraja

Kuopion alueen kauppakamari lausui valtion väyläverkon investointiohjelman vuosille 2025–2032. Lausunnossa painottuu Valtatie 5:n merkitys huoltovarmuuden, kokonaisturvallisuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmista. Leppävirta-Kuopio-hankkeelle tulee osoittaa rahoitus vuoden 2024 ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Lausunnossaan kauppakamari painottaa muuttuneen geopoliittisen ja -taloustilanteen takia, kansallisesti ja Euroopalle tärkeän koko Suomea halkovan pääväylä Valtatien 5:n merkitystä – erityisesti huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden näkökulmista. Valtatie 5 on erittäin merkittävä väylä tarkasteltaessa sotilaallista liikkuvuutta.

Kuopion alueen kauppakamari on huolestunut siitä, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ensimmäinen tavoite koko Suomen saavutettavuudesta ei toteudu. Elinkeinoelämän kansalliset ja globaalit hankinta- ja logistiikkaketjumuutokset vaikuttavat kaikkein merkittävimmin itäiseen Suomeen. Kauppakamari huomauttaa edelleen, että investointien kohdistuminen ei kohtele maata tasapuolisesti ja kattavasti jättäen huomiotta muuttuneen turvallisuustilanteen. Suomen huoltovarmuus, puolustus, turvallisuus, sotilaallisen liikkuvuuden parantaminen sekä elinkeinoelämän kilpailukyky edellyttävät merkittäviä panostuksia Valtatie 5:n laajamittaiseen kehittämiseen.

2000-luvulla väyläverkon investoinnit ovat kohdistuneet voimakkaasti (62,5 % kaikista investoinneista) Uudellemaalle, Kymenlaaksoon, Pohjois-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Etelä- Karjalaan sekä Varsinais-Suomeen. Tarkasteltaessa investointien jakautumista eri maanteiden pääväylille (toteutuneet sekä investointiohjelmaluonnos vuosille 2025–2032), korotustuvat tiet E18 (1561 M€/31,8 %) ja VT4 (993 M€/20,1 %). Valtatie 5:n osuus investoinneista (331 M€/6,7 %) on täysin riittämätön.

Kuopion alueen kauppakamari, tasapuolisen aluekehityksen, merkittävästi muuttuneiden logistiikkavirtojen, turvallisuus- ja puolustuksen sekä sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmista, esittää perustellusti, että Suomen hallituksen hallitusohjelman investointiohjelmaan nostetulle valtatie 5 Leppävirta-Kuopio hankevälille sekä lennostolle erittäin tärkeälle varalaskupaikalle osoitetaan rahoitus vuoden 2024 ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Lisäksi kauppakamari esittää, että väyläverkon suunnittelun ja investointien painopiste tulee siirtää Itä-Suomeen, erityisesti valtatie 5:lle ja Savon radalle.

Kuopion alueen kauppakamari esittää:
Investointiohjelmaan, prioriteettiluokkaan 1.
VT 5 Leppävirta-Kuopio

Investointiohjelmaan, prioriteettiluokkaan 2.
VT 5 Nerkoon ohitustie, Lapinlahti (Valkeinen-Taipale)

Investointiohjelmaan, prioriteettiluokkaan 3.
uusiksi tie- ja rakentamissuunnitelmakohteiksi seuraavia välejä:
VT 5 Siilinjärvi-Pöljä- Alapitkä

Uusiksi yleissuunnitelmakohteiksi:
VT 5 Juva-Joroinen
VT 5 Iisalmi-Kajaani
VT 9 Jyväskylä-Kuopio-Joensuu välejä

Kuopion alueen kauppakamari Kuopion alueenkauppakamari on elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima, jotta menestymme paikallisesti sekä kansainvälisesti. Kauppakamarin 950 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Lisätietoa ja yhteydenotot:

Kaija Savolainen

managing director

+358 40 514 8784

Kategoriat:Infra ja teollisuus​