Kaasua kasvutahtoon ja kunnianhimoon

Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen

Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä 3/2023

Meillä Kuopion alueen kauppakamarilla pitkäjänteisenä tavoitteenamme on menestyvä elinkeinoelämä ja Savo. Menestyksen tarkoituksena on parantaa alueemme ihmisten ja ympäristön hyvinvointia työllä sekä verotuloilla. Tässä ajassa tarvitsemme yritysten kasvua.

Maakuntamme monipuolinen elinkeinorakenne, ja yli 16 000 yritystä, ovat pystyneet vastaamaan markkinamuutoksiin, turbulenttiin toimintaympäristöön ja yllättäviin shokkeihinkin hyvin. Tästä todisteena on alueemme yritysten liikevaihdon lähes yhtämittainen kasvu laskusuhdanteista nopeasti toipuen. Viime vuonna 2022, liikevaihto ylitti jopa 16 miljardin rajapyykin, kun vuosituhannen alussa liikevaihto oli reilu 7 miljardia euroa. Liikevaihtomme on siis tuplaantunut!

Olemme eläneet 2020-luvulla jatkuvassa muutoksessa ja pitkittyneessä epävarmuudessa uusien ilmiöiden vaikuttaessa elämäämme sekä liiketoimintaan. Kauppakamarin strategia lanseerattiin juuri ennen vuosikymmenen vaihdetta, vuonna 2019. Nyt muuttunut maailma ja geopoliittinen tilanne edellyttävät vähintäänkin strategisten painopisteiden tarkastelua. Alussa kuvatun visiomme kestää varmasti tarkastelun – ja tarkoituksemme mukaisesti – haluamme olla liikkeellepaneva voima muutokselle nyt jopa vielä vahvemmin.

Kauppakamarimme luottamushenkilöt hallituksissa ja valiokunnissa ovat yhdessä Nordic West Officen ja Risto E. J. Penttilän kanssa syventyneet alkusyksyn aikana maailmantalouteen, geopoliittiseen tilanteeseen sekä Suomen ja Savon alueen erilaisiin skenaarioihin; mitä uhkia, mutta erityisesti mahdollisuuksia tunnistamme. Näiden pohjalta kirkastamme strategiamme ja tulevan menestyksemme painopisteet.

Yksilö- ja yritystasolla on tässä kohdassa hyvä pysähtyä. Mikä on kasvun ja menestyksen syvempi tarkoitus? Miksi juuri nyt on oikea aika panostaa kasvuun? Miksi tarvitsemme kaasua kasvutahtoon ja kunnianhimoon?

Osalle meistä kasvutahto ja kilpailuhenkisyys ovat sisäsyntyisiä ja suurin osa meistä haluaa ratkaista asiakkaan ongelmia. Yhä useammalle liiketoiminnan tarkoituksena on ratkaista laajempia maailman ja yhteiskunnan ongelmia sekä vastata megatrendeihin. Olipa syvin ajuri mikä tahansa, juuri tässä ajassa pohjoissavolaisten kärkitoimialojen, tuotteiden ja palveluiden merkitys korostuu. Uskomme vahvasti, että meillä on vielä enemmän potentiaalia tarjottavaksi. Vahvat panostukset DI-koulutukseen, Koodikoulu Sisuun sekä ICT-koulutukseen eri opetustasoilla edistävät korkeaa osaamista ja luovat uutta liiketoimintaa.

Ollaan siis rohkeita, asetetaan rima korkealle ja lisätään kierroksia kasvuun.

#menestystehdäänyhdessä

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys, Kauppakamarilehti