Asiakastarina: Hyväksytty Myyntijohtaja-kurssilta näkökulmia myynnin strategiseen kehittämiseen – Jukka Vihavainen, F.K. Trube Oy

Jukka Vihavainen, myyntipäällikkö Trube F.K. Oy
Jukka Vihavainen, myyntipäällikkö F.K. Trube Oy

Jukka Vihavaisen mielestä myynnin strategisen suunnittelun ja strategian ymmärryksen lisääminen myyjien työhön on ensiarvoisen tärkeää. Usein arjen tiimellyksessä perusasiat unohtuvat ja toimintatavat harhautuvat perusstrategiasta, jolloin viestintä pirstaloituu ja myynnin johtaminen näyttäytyy sekavana ulospäin sekä yrityksen sisällä. Hyväksytty Myyntijohtaja-kurssi palautti perusasioiden äärelle pohtimaan myyntiä ja sen tekemistä.

Trube Leipomon myyntipäällikkö Jukka Vihavainen osallistui Hyväksytty Myyntijohtaja-kurssille syksyllä 2021. F.K. Trube Oy on kuopiolainen konditoria- ja kahvileipätuotteisiin erikoistunut leipomo, jolla on yli satavuotinen historia.

”Olemme Trubella toteuttaneet kenttämyynnin ulkoistettuna toimintona, minkä johtaminen kuuluu olennaisesti toimenkuvaani. Minulla on pitkä kokemus Suomen päivittäistavarakaupasta, vahva kontaktiverkosto ja keskusliikkeiden toimintarakenteen tuntemusta. Näistä on valtavasti hyötyä myynnin käytännön tekemisessä.” Jukka kertoo.

Miksi Hyväksytty Myyntijohtaja-kurssille?

Jukalla on myynnin johtamiskokemusta B2C-myynnin ja erityisesti vähittäiskaupan parista sekä B2B-myynnistä viimeisen 5 vuoden ajalta. B2C-myynnistä arvokkain oppi on ollut kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen nopeasti kiertävien elintarvikkeiden parissa, ja tätä Jukka on hyödyntänyt erityisesti jakelukanavakaupassa keskusliikkeille. Trubella Jukan rooliin kuuluu myyntikentän johtaminen sekä strateginen suunnittelu ja kannattavuuden varmistaminen. Myös Truben myyntistrategia on uudistettu viimeisen vuoden aikana.

”Halusin päivittää tietoni tämän päivän mukaiseksi ja kuulla eri alojen toimijoilta toimintatyylejä ja -tapoja myynnin johtamisesta. Tästä syystä osallistuin kauppakamarin järjestämälle Hyväksytty Myyntijohtaja-kurssille. Odotuksena oli verkostoitua ja saada oppia myös muilta toimialoilta. Tämä toteutuikin hyvin ja oppina oli, että kaikki eri toimialat toimivat hyvinkin erilaisissa toimintaympäristöissä ja asiakasportfolioissa. Myynnin johtamisen näkökulmasta asiakasymmärrys ja oman toimialan erityispiirteet tulee olla kirkkaana mielessä”, Jukka avaa tavoitteitaan HMJ-kurssille.

Mitä oppeja HMJ-kurssilta tarttui mukaan?

Jukan mielestä myynnin strategisen suunnittelun ja strategian ymmärryksen lisääminen myyjien työhön on ensiarvoisen tärkeää. Usein arjen tiimellyksessä perusasiat unohtuvat ja toimintatavat harhautuvat perusstrategiasta, jolloin viestintä pirstaloituu ja myynnin johtaminen näyttäytyy sekavana ulospäin sekä yrityksen sisällä. ”Tämä kurssi palautti jälleen back to basics -ajatteluun. Silloin tällöin on hyvä palata perusasioiden äärelle pohtimaan myyntiä ja sen tekemistä”, Jukka kiteyttää.

Hyväksytty Myyntijohtaja-kurssiin kuuluu neljä valmennuspäivää noin kuukauden välein. Valmennuspäivien välissä osallistujat työstävät oman yrityksensä myyntistrategiaa kurssitehtävänä. ”Kurssipäivät olivat mukavia. Kun oli avoimin mielin liikkeellä, tuttuihinkin asioihin sai paljon vinkkejä ja uusia tulokulmia. Osa asioista oli tietysti tuttua ja turvallista tekemistä, mutta niistäkin syntyi keskustelua ja uusia näkemyksiä”, Jukka kertoo. ”Myyntistrategiatehtävä oli kokonaisuus, johon minulla oli suurimmat odotukset. Tähän saatiin paljon hyviä tulokulmia, joita jokainen voi sitten soveltaen käyttää omassa strategiatyössään. Omalta kohdaltani myyntistrategia-tehtävä oli vajaan vuoden vanhan myyntistrategian tarkastelua ja päivittämistä. Tältä osin kurssin päätehtävä palveli loistavasti.”

Hyväksytty Myyntijohtaja-kurssin suorittaneita on valtakunnallisesti jo yli 100, valmistuneisiin myyntijohtajiin voi tutustua Hyväksytty Myyntijohtaja-sivustolta. Ensimmäistä kertaa Kuopiossa järjestetylle HMJ-kurssille osallistui 13 myynnin ja myynnin johtamisen parissa työskentelevää henkilöä. ”Kurssilla oli hyvin monipuolinen ryhmä erilaisista lähtökohdista ja eri toimialoilta palvelutuotannosta raskaaseen teollisuuteen. Tämä tietysti asettaa kurssin pitäjille erityiset haasteet. Välillä tässä onnistuttiin ja joitakin kohtia täytyy varmasti vielä kehittää edelleen”, Jukka kertoo Kuopion kurssikokemuksista.

Mikä oli parasta HMJ-kurssilla?

”Parasta HMJ-kurssilla oli ehdottomasti uusien näkökulmien avartuminen omaan tekemiseen. Kurssi antoi minulle myynnin johtamisessa tarvittavia työkaluja ja kiteytti niiden mahdollisuuksia päivittäisessä tekemisessä. Ensimmäinen ja viimeinen päivä olivat ehdottomasti kurssin parhaat kouluttajien ammattitaidon vuoksi”, Jukka tuo esille kurssin parasta antia. ”Suosittelen kurssia ehdottomasti kaikille myynnin parissa työskenteleville asemasta riippumatta, jos kiinnostuksen kohteet ovat myynnin kokonaisvaltaisessa johtamisessa. Kurssin avulla pääsee hyvin pureutumaan yrityksen tärkeimpään osa-alueeseen eli myynnin tekemiseen käytännön harjoitusten kautta.”

Lue myös Oy U-Cont Ltd:n kaupallisen johtajan Tita Tajakka-Hotin kokemuksista HMJ-kurssilta.

Lisätietoja HMJ-kurssista:
Palvelupäällikkö Mari Polvinen
044 732 0838 mari.polvinen
@kuopiochamber.fi

Kategoriat:Osaaminen, Jäsentarinat, Myynti