Vieraskynä: Mitä hallituksen tulee ottaa huomioon toimitusjohtajan valinnassa?

Pia Pursiainen

Kuva: Tekstin on kirjoittanut hallitusammattilainen, HHJ-kouluttaja sekä Chief Executive Searchin suorahakukonsultti Pia Pursiainen

Hallituksessa on tärkeää tehdä päätöksiä, jos tuntuu ettei nykyisen toimitusjohtajan johdolla yhtiö saavuta tavoitteitaan tai yhtiön erilainen elinkaaren vaihe edellyttäisi hyvin eri profiililla olevaa toimitusjohtajaa. Ja on selvää, että myös toimitusjohtajat itse tekevät päätöksiä jättää yhtiön. Hallituksen on siinäkin tapauksessa oltava valmiina starttaamaan laadukas uuden toimitusjohtajan valintaprosessi. On hyvä huomioida, että on tilanteita, joissa hallituksen voi olla viisasta nimetä väliaikainen toimitusjohtaja valintaprosessin ja siirtymävaiheen ajaksi.

Aika uudelle toimitusjohtajalle?

Hallituksessa toivoisin tehtävän nykyistäkin enemmän toimitusjohtajan arviointia ja seuraajasuunnittelua, jotta tilanteen niin vaatiessa, hallituksella olisi jo hyvä alkutilanteen ymmärrys mitä lähdetään etsimään, ja onko mahdollisesti talon sisällä potentiaalisia ehdokkaita. Toimitusjohtaja on kuitenkin yhtiön tärkein yksittäinen voimavara ja hänen työpanoksensa on merkityksellinen yhtiön menestyksen ja arvon kasvattamiseksi. Ei suotta sanota, että toimitusjohtajan valinta on yhtiön kannalta tärkein hallituksen päätös ja sitä kautta varsin merkityksellinen koko yhtiön tulevaisuudelle.

Uuden toimitusjohtajan valintaan ryhtyminen voi tuntua hallituksesta haastavalta ja sitä kautta päätös lähteä prosessiin epäilyttää, vaikka tarve on selkeästi tunnistettu. Vastuunsa tunteva hallitus kuitenkin tekee sen mitä on tehtävä, ja etsii parhaimmat keinot ratkaistaakseen uuden toimitusjohtajan valinnan. Hallitus valitsee usein prosessiin mukaan kokeneen toimitusjohtajahakuja tehneen kumppanin varmistuakseen, että yhtiö saa sen elinkaaren vaiheeseen parhaan mahdollisen markkinoilta saatavilla olevan toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajan valintaprosessi

Itse valintaprosessista voisi kirjoittaa hyvin laajasti, mutta tiivistettynä korostan, että hallituksen tulee huolella valmistautua luomaan hyvä ja realistinen näkemys yhtiön tilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista. Miltä hyvä näyttää, mitä kohden olemme matkalla? Mitä nykyiseltä toimitusjohtajalta puuttuu, mitä osaamista kaivataan lisää? Nykytilan realistinen tunnistaminen ja se mitä tulevaisuudessa halutaan saada aikaan on tärkeä pohja profiilille ja käynnistyvälle valintaprosessille.

Kun valintaprosessi käynnistyy, sen tulisi olla kontrolloitu, etukäteen hyvin suunniteltu – niin sisäisten kuin ulkoisten ehdokkaiden osalta, ottamatta kantaa toteutuuko rekrytointi suorahaun vai julkisen ilmoituksen keinoin. Suosittelen aina hallituksille, että valitsette valintaryhmän keskuudestanne (ellei nimitys-/valintavaliokuntaa entuudestaan jo ole), joka ottaa isomman vastuun tj-haun prosessista. Kokemukseni mukaan, mukana on hyvä olla hallituksen puheenjohtaja, hänhän tulee olemaan tiiviissä yhteistyössä uuden toimitusjohtajan kanssa. Varautukaa myös siihen, että koko hallitus voi tutustua prosessin aikana vähintäänkin finalistiehdokkaisiin ja sitä kautta syntyy hallituksen yhteinen näkemys ja päätös parhaasta mahdollisesta uudesta toimitusjohtajasta.

Valintaprosessiin liittyy tietenkin vuorovaikutteiset ja monimuotoiset haastattelut, mukaan lukien johtaja-arvioinnit sekä mielellään myös casetehtävä, ja nämä kaikki muodostavat käsityksen ehdokkaiden vahvuuksista, heikkouksista ja eroavaisuuksista. Suosittelen myös, että jo prosessin aikana keskustelette tulevan toimitusjohtajan kompensaatiotasoista ja vähintäänkin luomaan etukäteen hallituksessa sopimusneuvottelun raamit. Tämä varmistaa sen, että parhaan mahdollisen ehdokkaan löydyttyä, sopimus on mahdollista saavuttaa. Sopimuksen laatimisessa on hyvä käyttää apuna juridiikan asiantuntijoita ja varmistua, että siihen tule kirjatuksi olennaisimmat asiat riittävällä tavalla.

Viestintä prosessin aikana

Hallituksen täytyy varmistaa, että matkan varrella ehdokkaat saavat prosessista selkeää viestintää aikatauluista ja prosessin etenemisestä. Tietysti myös ei-valituiksi-tulleiden ehdokkaiden viestintä on erittäin tärkeä osa, hyvin hoidettuna siitä jää kaikille osapuolille hyvä ja positiivinen tunne. Muistakaa hallituksessa myös viestintä henkilökunnalle, asiakkaille ja muille sidosryhmille – uusi toimitusjohtaja on aina mahdollisuus ja avoimuus tässäkin on erinomainen lähtökohta!

Hyväkin valinta voi epäonnistua, mikäli valittu toimitusjohtaja jätetään tehtävän aloituksessa ”yksin”. Toimitusjohtajan alkuvaiheen suoriutumisessa iso vastuu jääkin usein hallituksen puheenjohtajalle, miten luoda hyvä ja luottamuksellinen vuorovaikutus, miten tukea ja ohjata alkua mahdollisimman oikein? Tärkeintä onkin, että koko hallitus luo omalta osaltaan erinomaiset edellytykset uudelle toimitusjohtajalle onnistua tehtävässään, haluammehan uudesta toimitusjohtajasta pitkäaikaisen yhtiön johtohahmon ja luottotekijän.

Pia Pursiainen
hallitusammattilainen, HHJ-kouluttaja sekä Chief Executive Searchin suorahakukonsultti

Hallitusaamu 7.9.2023 Kuopio – tule kuulemaan aiheesta lisää!

Hallitusaamu on maksuton tapahtuma kaikille hallitustyöstä kiinnostuneille. Tapahtumassa kuullaan puheenvuoro hallitustyöhön liittyvästä ajankohtaisesta teemasta, keskustellaan ja verkostoidutaan.

Tilaisuuden teemana: Toimitusjohtajan valinta

Syksyn 2023 HHJ-koulutukset

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ®) -kurssi sopii niin hallitustyöskentelyn aktivoimiseen kuin sen kehittämiseenkin. Kurssista on hyötyä hallitustyötä jo tekeville ja sitä vasta harkitseville. Kurssi auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia saamaan hallitustyöskentelystä aiempaa enemmän irti.

HHJ® – Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi 27.9.-25.10.2023 Iisalmi
HHJ® – Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi 31.10.-30.11.2023 Kuopio
HHJ-puheenjohtajakurssi 13.-14.12.2023 Kuopio

Kategoriat:Hallitustyö