Vastuullisuus kasvun ajurina


Milja Leino, Senior Manager (vas.) ja Outi Harju, Partner, Greenstep Oy

Kuopion alueen kauppakamarin tavoitteena on tuplata Pohjois-Savon vientiyritysten määrä vuoteen 2030 mennessä. Yhtä aikaa alueella on osaajapula ja myös muista kilpailutekijöistä puhutaan paljon. Osa yrityksistä tulee tarvitsemaan kasvunsa tueksi myös ulkopuolista pääomaa, mikä edellyttää raportointia ja kykyä osoittaa vastuullista toimintaa.

Vastuullinen liiketoiminta on yrityksen turva ja kasvun mahdollistaja tulevaisuudessa. Se on myös parasta riskienhallintaa, sillä kestämättömästi toimiva yritys on vaarassa menettää pidemmällä aikavälillä paitsi rahoitusmahdollisuudet, myös työntekijänsä ja asiakkaansa. Alueemme elinvoimaisuuden säilyttämisen ja kasvattamisen tukena vastuullisuus on hyvä kumppani.  Perinteisen teollisuuden osalta se voi näkyä ympäristövaikutusten tarkastelussa, osaajien löytämiseksi sen tulee näkyä sosiaalisena vastuuna henkilökunnasta. Terveysteknologian prosessien tulee puolestaan olla läpinäkyviä ja elintarvikefirmojen tuoteturvallisia. Meillä Greenstepillä vastuullisuus on osa kaikkea, mitä teemme, ja yhdessä henkilöstön kanssa laaditut eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat työtämme. Haluamme tehdä mahdollisimman paljon hyvää ja auttaa yrityksiä menestymään kestävästi.

Vastuullisuuden evoluutio on kulkenut matkan kestävän kehityksen ja yritysvastuun kautta kirjainlyhenteeseen ESG, joka kattaa ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan periaatteet ja toimintatavat. Vaikka termit vaihtuvat, on sisällössä paljon samoja elementtejä, joita yritykset ovat jo pitkään huomioineet liiketoiminnassaan, kuten ympäristö. Kasvavassa määrin tähän liittyy myös organisaatiokulttuuri. Vastuullisuus on yhä tärkeämpää henkilöstölle ja yrityksen vastuullisuusvalinnat vaikuttavat siihen, millainen yrityksen työnantajamielikuva on.

Rahavirrat laukkaavat kestäviin sijoituskohteisiin

EU:n historian suurin rahoitusallokointi Green Deal ohjaa rahoitusta kestäviin investointeihin. Osana tätä, EU on antanut uusia säädöksiä pörssi- ja suuryrityksiä koskevaan kestävyysraportointiin sekä rahoituspalvelusektoria koskevaan tiedonantovelvoitteeseen. Jälkimmäinen velvoittaa sijoittajia ja rahoittajia raportoimaan sijoitustuotteidensa kestävyydestä vuodesta 2023 alkaen. Välillisesti se tulee koskettamaan kaikkia ulkopuolisesta rahoituksesta nauttivia yrityksiä, eli myös alihankintaketjut kuuluvat tämän raportoinnin piiriin. Sijoittajat luokittelevat sijoitustuotteita uuden taksonomia-asetuksen mukaisesti. Kaikki nämä edellyttävät mitattua vastuullisuusdataa.

Yritysten kannattaa aloittaa oma vastuullisuustyön kehitys kartoittamalla liiketoimintansa olennaisimmat vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Samalla tulisi huomioida koko arvoketju ja eri sidosryhmien odotukset. Omien vastuullisuusteemojen määrittäminen on olennaisuusanalyysin jälkeen helpompaa. Se mahdollistaa tavoitteellisen vastuullisuustyön ja vastuullisuuden integroinnin osaksi liiketoimintaa. Todennäköisesti se myös auttaa liiketoimintaa kasvamaan ja menestymään. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksille esimerkiksi hiilijalanjäljen mittaamista ja tavoitteellista päästövähennystyötä sekä eettisten toimintaohjeiden koodaamista koko yrityskulttuuriin.

Greenstep.fi

Kategoriat:Kauppakamarilehti