Uuden jäsenen esittely: FysioSenior Oy

Kuva: FysioSenior Oy

Fysiosenior oy työllistää 25 fysioterapia- ja hoitoalan ammattilaista, jotka työskentelevät monipuolisesti koko aikuisväestölle suunnattujen fysioterapiapalveluiden parissa.

Mitä FysioSenior tekee?

FysioSenior Oy on syntynyt vuonna 2006 fysioterapeuttiyrittäjän Marja Korhosen halusta tehdä ikääntyvien ja liikunnan parissa työtä. Muutaman vuoden yrittäjyyden jälkeen lähdimme kasvattamaan liiketoimintaa ja palkkasimme ensimmäiset työntekijät. Kasvua seurasi myös yrityksen vastaanottotilojen avaaminen. Tytäryhtiö KotiSenior Oy perustettiin 2020 tuomaan fysioterapiapalveluiden lisäksi kiireetön ja kuntouttava kotihoito.

Tarjoamme monipuoliset fysioterapiapalvelut koko aikuisväestölle. Meidän erityisasiantuntijuutemme on edelleen ikääntyvien- ja muistisairaiden fysioterapiassa ja kotikuntoutuksessa. Ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa vuosittain ja muistisairaudet yleistyvät myös työikäisten joukossa. Kotona pärjääminen toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään on sekä yksilön että yhteiskunnan kustannusten kannalta katsottuna monesti paras vaihtoehto.

Meillä on vahva osaaminen myös tuki- ja liikuntaelin fysioterapiaan ja suoravastaanottoon, neurologiseen fysioterapiaan, lymfaterapiaan, lantionpohja- ja purentaelinfysioterapiaan. KotiSeniorin puolelta pystymme tarjoamaan säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon ikääntyville kotiin. Aktivoivalla ja ikääntyviä osallistavalla palvelulla tuemme esim. sairaalasta kotiutuvia, joiden toimintakyky on heikentynyt sairaalajakson aikana ja kotikuntoisuutta on tarve tukea. Kiireettömyys ja läsnäolo ovat meidän palvelujemme tärkeimpiä arvoja.

Miksi liityitte kauppakamarin jäseneksi?

Kauppakamarin jäsenyyttä olemme harkinneet jo aiemminkin. Yrityksen kasvaessa halu oman osaamisen kehittämiseen, koulutukset, saatavilla olevan asiantuntija-avun mahdollisuus ja verkostoituminen saivat liittymään.

Kauppakamarilehden teemana on tällä kertaa kasvu. Mitä kasvu tarkoittaa teidän yrityksessänne?

Kasvumme on ollut maltillista, mutta suunniteltua. Olemme pitäneet kirkkaana liiketoiminnan kohderyhmämme, eli ikääntyvät henkilöt, ja kehittäneet toimintaa asian ympärille tiedostaen asiakasryhmän tulevaisuuden kasvun.
Kasvua olemme tehneet omalla työllämme, eli ”hyvä kello on kuulunut kauas” ja asiakasmäärän lisääntyessä olemme palkanneet tarpeeseen sopivaa uutta henkilöstöä. Jokainen työntekijä on vaikuttanut ja vaikuttaa yrityksemme kasvuun. He ovat yrityksemme tärkein käyntikortti tehdessään jokapäiväistä asiakastyötä.

Palvelu ja paikallisuus ovat asioita, joita asiakkaat arvostavat nykyaikana, kun fysioterapia-alakin on ketjuuntunut jo voimakkaasti. Kasvua haetaan yritykselle edelleen paikallisesti, mutta laajentumista myös muille paikkakunnille tarkastellaan vakavasti.

Kuva: Marja Korhonen, FysioSenior Oy

Kategoriat:Jäsentarinat, Kauppakamarilehti