Turvallisuus luo edellytykset kasvulle

Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen

Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä 1/2024

Kuopion alueen kauppakamari on missionsa mukaisesti elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima. Uuden Kasvu³-strategiamme keskiössä, kasvun DNA:ssa, ovat ihmiset, investoinnit ja infra. Laajamittaisen strategiaprosessin aikana kauppakamarin jäsenistö – elinkeinoelämä, kunnat, oppilaitokset, organisaatiot sekä aluetoimijat – yhdenmukaisesti painottivat kestävän kasvun vauhdittamista. Tulemme panostamaan veturitoimialojen ja -yritysten kasvutahdon laventamiseen ja lujittamiseen.

Miten kasvu rakennetaan? Kestävä kasvu nojaa mahdollisuuksiin ja asiakaskeskeisiin ratkaisuihin. Pelkästään 40 veturiyrityksemme investointisuunnitelmat vuosille 2023–2027 ovat 2,2 miljardia euroa. Kauppakamarissa tunnistamme tusinan kasvutoimialoja, joiden investointipotentiaalia selvitetään kevään aikana. Lisäksi tärkeää on rakentaa houkutteleva sekä kilpailukykyinen toimintaympäristö panostamalla ihmisten osaamiseen sekä mahdollistavaan infraan. Olen varma, että yhdessä vaikuttamalla teemme konkreettisia tuloksia.

Turvallisuus luo osaltaan edellytykset kasvulle, sillä se lisää vakautta, ennakoitavuutta ja luottamusta. Turvallisuus ei ole vain uhkien torjumista, vaan myös mahdollisuuksien luomista. Se on myös osaltaan kilpailukyvyn tekijä, joka erottaa meidät epävakaista ja riskialttiista toimintaympäristöistä. Turvallisuus on investointi tulevaisuuteen, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Vallitsevassa geopoliittisessa ja geotalouden tilanteessa yhtenä maakuntamme kasvutoimialana on turvallisuus- ja puolustussektori. Maakunnassamme on jo nyt yrityksiä, jotka vaikuttavat puolustus- ja turvallisuusteollisuudessa. Emme kuitenkaan ole vielä täysimittaisesti tunnistaneet osaamispotentiaaliamme: Karjalan lennoston mahdollisuuksia sekä hyödyntäneet JEF-, NATO- ja DCA-sopimusten markkinapotentiaalia. Kaksikäyttötuotteet ja alueemme korkea osaaminen esim. kone- ja energiateollisuudessa sekä ICT- ja terveyssektorilla pystyvät innovoimaan ratkaisuja globaalin rauhan rakentamiseen.

Kauppakamarissamme katse ja teot ovat yhteisen kasvusuuntaisen tulevaisuuden rakentamisessa. Olethan sinäkin mukana?

#menestystehdäänyhdessä

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys, Turvallisuus, Kauppakamarilehti