Rohkeasti kohti tulevaisuuden kasvua

Kuopion alueen kauppakamarin syyskokous päätti ja vahvisti vuoden 2023 lopulla kauppakamarimme uuden strategian. Kasvu³-strategiamme tähtää Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja elinvoiman nostamiseen uudelle tasolle. Lisäksi se haastaa Suomen kuusi suurinta kaupunkia ottamaan seuraavan kasvuloikan – rohkeasti ja yhdessä.

Kasvu³-strategiamme perustuu kahteen osaan: mitattaviin kasvutavoitteisiin ja elinkeinoelämän kasvuvisioon. Mitattavat kasvutavoitteet ovat konkreettisia ja kunnianhimoisia: Tavoitteenamme on lisätä yritysten, työpaikkojen, väestön ja investointien määrää Pohjois-Savossa merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Rohkea elinkeinoelämän kasvuvisio haastaa Suomen kaupunkien kuusikon eli Helsingin, Tampereen, Turun, Espoon, Vantaan ja Oulun positiiviseen keskinäiseen kiritykseen. Kasvuvisiossa osoitamme arvostusta kaupungeille heidän jo saavuttamistaan onnistumisista ja erityisesti samalla kannustamme tavoittelemaan yhdessä yhä korkeammalle, koko Suomen kilpailukyvyn parantamiseen.

Missionamme on olla elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima, jotta Pohjois-Savo menestyy paikallisesti ja kansainvälisesti. Haluamme nostaa maakunnan kiinnostavimmaksi ja innovatiivisimmaksi investointikohteeksi Suomessa. Tulevaisuuden kasvu ei synny itsestään, vaan se vaatii rohkeita toimenpiteitä meiltä kaikilta. Meidän on uskallettava uudistua, kokeilla, epäonnistua ja oppia. Meidän on rakennettava yhteistyötä inspiroiden ympäristöämme uusilla ideoilla, tiedolla, tutkimuksella ja osaamisella. Meidän on uskallettava haastaa itsemme, toisemme ja tapamme ajatella sekä toimia.

Rohkeus on yksi tärkeimmistä Kuopion alueen kauppakamarin strategiaprosessin yhteydessä määritetyistä arvoista. Se kuvastaa sitä asennetta, jolla haluamme edistää Pohjois-Savon elinvoimaa ja kilpailukykyä. Se kuvastaa sitä tahtoa, jolla haluamme saavuttaa Kasvu³-strategiamme tavoitteet. Se kuvastaa sitä visiota, jolla haluamme luoda Pohjois-Savosta kiinnostavimman ja innovatiivisimman investointikohteen.

Rohkeus ei tarkoita sitä, että otamme turhia riskejä tai toimimme vastuuttomasti. Rohkeus tarkoittaa sitä, että olemme valmiita tekemään rohkeita valintoja, jotka tukevat Pohjois-Savon pitkän aikavälin kasvua ja menestystä. Rohkeus tarkoittaa sitä, että olemme valmiita vaikuttamaan tulevaisuuteen, joka vahvistaa alueemme osaamista ja vetovoimaa.

Otatko sinä rohkean kasvuaskeleen kanssamme?

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kuopion alueen kauppakamarin strategia vuosille 2024-2030

Miten toteutamme kasvuloikan?

Panostamalla kolmeen ”iihin” I³:

Ihmisiin
Investointeihin 
Infraan


Kuopion alueen kauppakamarin strategiassa on kaksi osaa:

1) Mitattavat kasvutavoitteet, joiden puolesta työskentelemme kaikissa olosuhteissa:
– yritysten määrä
– työpaikkojen määrä
– väestön määrä
– investointien määrä

2) Elinkeinoelämän kasvuvisio, joka on mahdollinen vuoteen 2030 mennessä määrätietoisella työllä. Kasvuvision mukaisesti Pohjois-Savo on vuonna 2030 …

1). … rohkeampi kuin Tampere.
2) … kasvavampi kuin Turku.
3) … houkuttelevampi kuin Vantaa.
4) … innovatiivisempi kuin Espoo.
5) … dynaamisempi kuin Oulu.
6) … kestävämpi kuin Helsinki.

Strategiakuvaa pääset tarkastelemaan suuremmassa koossa klikkaamalla tästä.

Kategoriat:Strategia