Puheenjohtajalta: Rohkeudella varmistamme Pohjois-Savon kasvun ja kilpailukyvyn

Vielä muutama vuosi sitten tuntemamme maailmanjärjestys on muuttunut. Globaali Covid-19-pandemia, Venäjän oikeudeton hyökkäyssota Ukrainaan, voimistunut geopoliittinen epävakaus sekä turvallisuuspoliittisten kysymysten nousu ovat asettaneet niin yhteiskuntamme kuin elinkeinoelämämme murrokseen.

Puheenjohtajakauteni alussa keväällä 2023 aloimme keskustella toimitusjohtaja Kaija Savolaisen kanssa enenevästi kauppakamarin strategisista painopisteistä: Miten alueemme kilpailukykyinen kasvu ja kehitys varmistettaisiin myös mahdolliset tulevaisuuden kehityskulut ja toimintaympäristön muutokset ennakoiden? Kaija kiteytti jo tuolloin Itä-Suomen vetovoiman ja uuden kasvun edellyttävän vahvaa panostusta kolmeen kärkiteemaan: ihmisiin, investointeihin ja infraan.

Kauppakamarin keväällä käynnistettyyn strategiaprosessiin on osallistunut laajalti alueen kärkitoimialojen ja sidosryhmien johtajia sekä Kuopion alueen kauppakamarin luottamushenkilöitä. Käydyt keskustelut ovat paitsi erinomaisella tavalla haastaneet myös kannustaneet yhteisessä tavoiteasetannassa. On ollut innostavaa kokea, kuinka olemme olleet valmiita asettamaan suuntaviivat rohkealle uudistumiselle!

Kauppakamarin uudella Kasvu³-strategiakaudella tavoitteena on merkittävä alueellisten investointien kasvu. Elinkeinoelämä on asettanut tahtotilaksi nostaa Pohjois-Savo kiinnostavimmaksi ja innovatiivisimmaksi investointikohteeksi vuosikymmenen loppuun mennessä. Investointien lisäksi tavoittelemme yritysten, työpaikkojen ja väestön määrän merkittävää kasvua.

Elinkeinoelämän yhteiset – rohkeat – kasvutavoitteet on asetettu. Seuraavaksi ovat vuorossa rohkeat yhteiset teot. Kannustan meitä kaikkia seuraavaan kestävään kasvuloikkaan!

Petteri Heimonen, puheenjohtaja
Kuopion alueen kauppakamari

Miten toteutamme kasvuloikan?

Panostamalla kolmeen ”iihin” I³:

Ihmisiin
Investointeihin 
Infraan


Kuopion alueen kauppakamarin strategiassa on kaksi osaa:

1) Mitattavat kasvutavoitteet, joiden puolesta työskentelemme kaikissa olosuhteissa:
– yritysten määrä
– työpaikkojen määrä
– väestön määrä
– investointien määrä

2) Elinkeinoelämän kasvuvisio, joka on mahdollinen vuoteen 2030 mennessä määrätietoisella työllä. Kasvuvision mukaisesti Pohjois-Savo on vuonna 2030 …

1). … rohkeampi kuin Tampere.
2) … kasvavampi kuin Turku.
3) … houkuttelevampi kuin Vantaa.
4) … innovatiivisempi kuin Espoo.
5) … dynaamisempi kuin Oulu.
6) … kestävämpi kuin Helsinki.

Kuopion alueen kauppakamarin strategia vuosille 2024-2030

Strategiakuvaa pääset tarkastelemaan suuremmassa koossa klikkaamalla tästä.

Kategoriat:Strategia