Osaamisvaliokunnan puheenjohtajan terveiset

Kuopion alueen kauppakamarin osaamisvaliokunnan puheenjohtaja Jan Blomberg. Kuva: Roosa Kosunen

Kirjoitus Kauppakamarilehdessä 4/2023

Uskon vahvasti siihen, että Pohjois-Savon kasvuyritysekosysteemi voi kasvaa merkittävästi. Me ymmärrämme, että Pohjois-Savon menestys ja kilpailukyky perustuvat yrityksiin ja niiden korkeaan osaamiseen. Tätä osaamista tulee jatkuvasti uudistaa, kehittää, mutta myös entistä enemmän myös houkutella osaamista alueellemme. Osaajapula on konkretisoinut laajalti osaamisen merkityksen. Tällaisina aikoina on hyvä pohtia sitä, että miten kasvupotentiaaliamme voidaan vahvistaa osaamisen näkökulmasta. Koulutuksella voidaan tukea osaajien saatavuutta, oppilaitosyhteistyöllä osaamisen uudistamista ja innovaatioiden syntyä. Alueen vetovoimaisuus on entistä tärkeämpi osa kasvua ja elinvoimaisuutta.

Vahva ja vahvistuva kasvuyritysekosysteemi tukee osaajien saatavuutta, houkuttelee investointeja ja lisää innovaatioita. Kansainväliset osaajat ovat olennainen osa tällaista ekosysteemiä. Kansainvälisten osaajat tulee ymmärtää laajasti, se pitää sisällään opiskelijat, tutkijat, asiantuntijat, ammattitaitoisen työvoiman, yrittäjät ja kasvuyrittäjät. Suomen maakuva on tällä hetkellä hyvä ja meillä olisi erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää tähän liittyvät mahdollisuudet. Vetovoiman lisäksi pitovoiman merkitys on entistä tärkeämpää. Kysymys kuuluu, että osaammeko rakentaa avointa, uudenlaista yhteisöllisyyttä, joka toivottaa nämä osaajat tervetulleiksi. Miten voimme vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan rakentaa menestystä kanssamme?

Kauppakamarilla on merkittävä rooli alueen kasvun ja kehittymisen tukena. Kauppakamari on myös yhteisen muutoksen rohkea veturi. Voisimmeko vahvistaa vetovoimaisuutta ja vastaanottavaisuutta sillä, että ottaisimme rohkeasti kokeiltavaksi, että valiokuntatyöskentelyyn otettaisiin vahvasti kansainvälisiä osaajia mukaan toimintaan ja vaikka työkieleksi englannin suomen rinnalle. Tämä voisi sopia esimerkiksi osaamisvaliokunnalle. Haluan uskoa, että avoimuudella ja yhteisöllisyydellä voimme vahvistaa paikkamme osana läntistä maailmaa ja tarjota tänne muuttaneille uuden kasvuyhteisön. Haluan uskoa, että tämä lisäisi pidemmällä aikavälillä menestystämme, kilpailukykyämme ja osaamistamme.

Jan Blomberg
Johtaja, Elinkeinot, työvoima, osaaminen-vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kategoriat:Kauppakamarilehti