Osaaminen kilpailukyvyn keskipisteessä

Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen

Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä 4/2023

2020-luvulla osaaminen ja jatkuva muuntautumiskyvykkyys ovat nousseet yritysten kilpailukyvyn keskiöön. Kriiseistä seuranneet toimintaympäristömuutokset ovat pakottaneet ja toisaalta luoneet mahdollisuuksia toimijoille rakentaa uusia tuotanto-, toimitus- ja jakeluverkostoja. Kilpailussa pärjäävät parhaiten ne, joilla osaaminen on korkeaa, tuotteiden sekä palveluiden laatuun panostetaan ja joiden toimintatavat ovat ketterät.

Väestörakenteen muutos ja osaajapula haastavat globaalisti. Meillä Suomessa Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa, jopa tässä laskusuhdanteessa, osaajatarve on suurin. Veturiyritysten kasvutahdosta kertoo keväiset investointisuunnitelmien ennätysluvut (2,2 miljardia seuraavan viiden vuoden aikana). Kärkiyritysten kasvustrategiat heijastuvat vahvasti alihankintaketjuihin ja läheisiin toimialoihin lisäten tarvetta osaamiselle sekä osaajille laajasti.

Osaammeko riittävästi ennakoida kasvun edellyttämää osaajatarvetta tai jatkuvaa osaamisen kehittymistarvetta? Siinä missä strategiaprosesseista on tullut arkea, tulee vielä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten kasvutavoitteet toteutetaan. Kun asetamme vision seuraavalle viidelle vuodelle, eli vuoteen 2028, rakennammeko riittävän vahvan strategian tulevaisuuden osaamistarpeisiin, rekrytointeihin ja jatkuvaan oppimiseen. Osaamistarpeiden ennakointi, suunnittelu ja toimeenpano on nostettava johtamisen keskiöön.

On sanomattakin selvää, että tarvitsemme lisää koulutuspaikkoja alueemme oppilaitoksiin sekä lisää oppisopimuskoulutusta. Kauppakamareiden tuoreimman osaamiskyselyn mukaan Pohjois-Savossa tärkeimmiksi keinoiksi osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi nousevat konkreettiset keinot: noin 92 prosenttia alueen toimijoista lisäisi muunto- ja täydennyskoulutusten määrää, tekisi toimia Suomessa olevien maahanmuuttajien työllistämiseksi ja tiivistäisi edelleen yritysten sekä oppilaitosten yhteistyötä. Osaajatarpeen ratkaiseminen edellyttääkin useita, mutta erityisesti nopeita ja käytännönläheisiä keinoja.

Tarvitsemme ja peräänkuulutamme laaja-alaisesti kansainvälisten osaajien tarpeellisuutta osaajapulan ratkaisemisessa. Maakunnassamme on useita globaalistii toimivia yrityksiä, joissa työkieli on vaihdettu kokonaan tai osittain englanniksi. Suurin kynnys taitaa kuitenkin olla rohkeuden puute. Emme työelämässä uskalla kovin helposti hyödyntää muita kieliä, vaikka kielitaitomme on varmasti riittävän hyvä. Kyse on siis asenteesta ja uskalluksesta. Olen varma, että tässäkin onnistumme. Näytetään yhdessä!

#menestystehdäänyhdessä

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Kauppakamarilehti