Puoltokirje: Elinkeinoelämä kannattaa sekä tukee Savonia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutusvastuiden hakemista

teollisuusvaliokunta kauppakamari

Elinkeinoelämä kannattaa sekä tukee Savonia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutusvastuiden hakemista

Koulutus vastaa monialaiseen ICT- ja tekniikanalan osaajapulaan Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon kärkitoimialoja ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, terveysteknologia ja hyvinvointi, matkailu, vesi ja biojalostus. Maakunnan elinkeinoelämällä on tahtoa kehittyä, kasvaa sekä kansainvälistyä. Liikevaihdon kasvu on ennen koronaa ollut jopa muuta maata vahvempaa. Vuonna 2020 pandemiasta seurannut liikevaihdon lasku oli vähäinen (0,4 %), kun koko maassa liikevaihto laski huomattavasti (4,3 %). Merkittäväksi kasvun esteeksi on muodostunut kroonistunut osaajapula. Kauppakamariryhmän selvityksen mukaan Pohjois-Savossa yli 84 % yrityksistä kokee pulaa/paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Vastaajista 75 % kokee, että osaajapula rajoittaa kasvua ja liiketoimintaa. Kolme tärkeintä alaa, joille osaajia tarvitaan akuutisti, ovat tekniikan alat, kauppa, hallinto ja oikeustieteet sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenne.  

Pohjois-Savon maakuntaohjelman valmistelussa kauppakamarin jäsenyritykset nostivat tärkeimmiksi tarpeiksi ICT:n, digitalisaation, ohjelmisto- ja tekniikan alan osaamisen sekä osaajien määrän lisääminen.  Yrityksillä on tarve hyödyntää laaja-alaisesti digitalisaatiota, automaatiota, robotisaatiota, data-analytiikkaa sekä kehittää ICT projektiosaamista, palvelumuotoilua ja kokonaisarkkitehtuuria ja muita kehittyviä teknologioita. 

Savoniasta valmistui vuonna 2020 yhteensä 45 tietotekniikan insinööriä ja Itä-Suomen yliopistosta 42 tietojenkäsittelytieteen maisteria joista 12 Kuopiosta ja 30 Joensuusta. Arvioidemme mukaan kysyntää on huomattavasti suuremmalle joukolle ammattilaisia vuosittain. Pelkästään Pohjois-Savon 20 kärkiyrityksen yleiset lisärekrytointitarpeet seuraaville 5 vuodelle ovat yli 1350 työntekijää. Tarve koulutuksen lisäämiselle ja monipuolistamiselle on ilmeinen.

Yritysten mielestä keskeisimmät tavat ratkaista akuuttia osaajapulaa ovat: yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen, tutkinto-, muunto- ja täydennyskoulutusten määrän lisääminen sekä koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Osaajatarpeeseen vastaaminen edellyttää koulutustarjonnan joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä. Tutkintokoulutusten ohella tarvitaan laajaa kirjoa myös suppeampia osaamiskokonaisuuksia, moduuleja ja tutkinnonosia.  

Savonian esittämät tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus- ja tuotantotalouden insinöörikoulutusvastuut vastaavat elinkeinoelämän akuuttiin tarpeeseen sekä vahvistavat Savonian profiloitumista laaja-alaisena ICT- ja tekniikan alan kouluttajana. Koulutus ja uudet osaajat parantavat myös yritysten edellytyksiä investoida ja sijoittua Pohjois-Savoon. Maakunnassa on laaja joukko ICT-alan yhtiöitä, kuten esimerkiksi laskun elinkaaripalveluita tarjoava Fintech -yhtiö Ropo Capital Oy sekä Istekki Oy, joka on Suomen 33. suurin ICT-yhtiö. Lisäksi Kuopioon on sijoittunut uusia ICT-alan yrityksiä, kuten Vincit, Unikie, Ambientia ja Nordcloud, mutta pula osaajista hidastaa investointien toteutumista.

Laajennetut koulutusvastuut vahvistavat merkittävän osaamiskeskittymän lujittumista Pohjois-Savoon: Savonia-ammattikorkeakouluun muodostuu tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn tutkintokoulutukset, Savilahden DigiCenterin, Savonia CodeAcademyn sekä muotoilun ja liiketalouden laaja-alaisen osaamisen kattava huippuosaamisen keskittymä. Savonian osaamiskeskittymä yhdessä Savilahteen sijoittuneiden ja sijoittumassa olevien toimijoiden ja toimintojen kanssa (kuten VTT, KYS, ammattiopisto, yliopisto ja lukuisat ICT- ja teknologiayritykset) vauhdittavat elinkeinoelämän kasvua ja kansainvälistymistä.

Kannanottonamme haluamme todeta, että pidämme Savonia-ammattikorkeakoulun opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemää esitystä tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutusvastuiden myöntämiseksi erittäin tärkeänä. Em. koulutuksen käynnistämiselle on yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta painavat perusteet: tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutuskokonaisuudet helpottavat merkittävästi alan osaajien saatavuutta itäisessä Suomessa, mahdollistavat yritysten panoksia ICT- ja tekniikan alan kehitykseen sekä parantavat yritysten toimintaympäristön kilpailukykyä Pohjois-Savossa.

Kunnioittaen,

Aki Gröhn, Chief Executive Officer, Kuopio Health Co-op
Antti Haapakorva, hallituksen puheenjohtaja, Talentree Oy
Ville Haatainen, Vice President, EQ BL Sales & Planning, Normet Oy
Petteri Heimonen, toimitusjohtaja, Pettersteel Oy
Sami Huuhka, Account Manager, Gambit
Tiia Häsä, Digijohtaja, Siilinjärven kunta
Mikko Isotalo, toimitusjohtaja, Lujabetoni Oy
Outi Kontkanen, CEO, Admescope Oy
Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja, Istekki Oy
Seppo Kuula, CEO, UNIKIE Oy
Mikko Laakkonen, Chairman of the Board, Hydroline Oy
Ville Laakkonen, Business Unit Director Kuopio, Vincit
Anssi Lehikoinen, CEO, KPY-konserni, Osuuskunta KPY, KPY Novapolis Oy
Marko Luokkanen, Paikallisjohtaja, Recovery & Power Division, Andritz Pulp & Paper
Siamäk Naghian, toimitusjohtaja, Genelec Oy
Joanna Niininen, CEO, Sollertis
Juho Nummela, toimitusjohtaja, Ponsse Oyj
Mikko Paananen, toimitusjohtaja, OP Ylä-Savo
Ossi Parviainen, CEO, Newicon Oy
Timo Rask, toimitusjohtaja, Voimatel Oy
Jari Ruhkanen, Region Head | Business Customers/Regional Sales, Telia Company
Jere Räisänen, hallituksen puheenjohtaja, Elcoline Group
Jari Rönkkö, toimitusjohtaja, Praecom Esitysratkaisut Oy
Ilkka Sammelvuo, toimitusjohtaja, Ropo Capital Oy
Johan Sandell, toimitusjohtaja, Ambientia
Erkki Soini, CEO, Managing Partner, Health Economist, ESiOR Oy
Tatu Säisä, CEO, 3D TALO FINLAND OY
Tommi Taskinen, paikallisjohtaja, Honeywell Oy
Jan Tollet, Sairaanhoitopiirin johtaja, KYS, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Ismo Tolonen, Site Manager, Pinja
Mikko Valorinta, CEO, Enfo Oy

Lisätietoja:

Kategoriat:Infra ja teollisuus​, Osaaminen, Johto äänessä