Lausunto: Ostettava henkilöjunaliikenne vuosille 2022–2030

infra investointi nousu

Kuopion alueen kauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022 – 2030. Kannatamme Itä-Suomen maakuntien (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kainuu) lausuntoa. Kauppakamari täydentää em. lausuntoa korostamalla henkilöjunaliikenteen merkitystä kestävän työ-, asiointi- ja vapaa-ajanmatkustamisen kehittämisessä sekä vientivetoisen Pohjois-Savon, koko itäisen Suomen saavutettavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmaa.

Täydentääkö suunniteltu ostoliikenne alueenne saavutettavuutta ja palveleeko hankinta liikkumistarpeita, millä tavalla?

Kuopion alueen kauppakamari näkee tärkeänä, että henkilöjunaliikennettä kehitetään pitkäjäisesti (9 vuoden pituinen ostoliikennesopimus). Itä-Suomen kilpailukyvyn ja kestävän saavutettavuuden näkökulmasta esitys ei kuitenkaan ole riittävä. Palvelutaso tulee säilyttää vähintään vuoden 2019 tasolla.

Esitetty palvelutaso Savon radalla erityisesti aamuliikenteen osalta on epätyydyttävä eikä mahdollista saavutettavuutta Savon radalta pääkaupunkiseudulle. Helsinkiin ei ole mahdollista päästä ennen klo 9:00. Sama koskee myös Helsingistä suunnasta tulevaa liikennettä. Tämä ohjaa entisestään liikkumista yksityisautoiluun. Lisäksi poikittaisliikenne (Pieksänmäki-Varkaus-Joensuu) on tärkeä työ- ja opiskelumatkaajille. Kauppakamari pitääkin erittäin tärkeänä sitä, että Itä-Suomen kestävään saavutettavuuteen panostetaan.

Tukevatko suunnitellut aikataulut matkaketjuja ja siirtymistä kestävään liikkumiseen, miten?

Valitettavasti kestävä liikkuminen ja sujuvat matkaketjut eivät ole mahdollisia esitetyllä palvelutasolla. Puutteet Savon radan varhaisessa aamuliikennetarjonnassa (ks.kohta 1.) johtavat yksityisautoilun lisääntymiseen.

Luoko suunniteltu ostoliikennetarjonta päällekkäisyyttä alueenne muun julkisen liikenteen tarjonnan kanssa?

Markkinaehtoinen linja-autoliikenne on vähentynyt merkittävästi Itä-Suomessa. Tämän johdosta rautateiden ostoliikennepalvelutarjonta on välttämätöntä palauttaa vuoden 2019 tasoon. Päällekkäisyyttä ei siis synny.

Onko teillä yksittäisiä perusteltuja aikataulujen muutostarpeita, millaisia?

Kuopion alueen kauppakamari esittää seuraavia täydennyksiä:

  1. Kuopio-Kouvola-Helsinki välille tulee lisätä aamuliikenteen mahdollistava vuoro, jolla voi saapua Helsinkiin ennen kello 9.00. Yhteys olisi mahdollista toteuttaa siten, että IC 104 Kouvola-Helsinki toimisi jatkoyhteytenä Kuopio-Kouvola välillä liikennöivälle ostoliikennevuorolle. Aamuyhteys on kriittinen elinkeinoelämälle.
  2. Helsingistä aamulla Savon radan suuntaan lähtevä vuoro mahdollistaisi alueen kestävän saavutettavuuden. Tilanne, jossa päivän ensimmäinen junavuoro saapuu Kuopiossa iltapäivällä pakottaa matkustajat yksityisautoiluun tai lentoliikenteen varaan. Aamujuna parantaisi myös alueen sisäistä työmatkaliikennettä, pendelöinti mm. Pieksämäen ja Kuopion, Mäntyharjun ja Mikkelin sekä Mikkelin ja Pieksämäen välillä
  3. Kauppakamari esittää Joensuu-Pieksämäki välille yhtä uutta päivittäistä vuoroa, joka lähtisi Pieksämäeltä aamupäivän aikana (Tämä edellyttäisi myös lisävuoroa Jyväskylän ja Pieksämäen välille, mikä palvelisi jatkoyhteytenä Tampereelta Jyväskylään klo 8:43 saapuvalle junalle) ja paluuvuoroa, joka lähtisi Joensuusta siten, että siltä olisi jatkoyhteys 15:23 Pieksämäeltä Tampereelle lähtevään junaan.

Näkemyksenne tulevista liikennetarpeista perusteluineen?

Kuopion alueen kauppakamari esittää, että tasapainoisen alueellisen kehityksen näkökulmasta rautateiden sähköistyshankkeita tulee vahvasti edistää Itä-Suomessa. Sähköistyshankkeilla on suuri merkittävyys tavaraliikenteen kustannustehokkuuden parantamisessa, mutta rautatieyhteyden sähköistys palvelee myös henkilöliikennettä. Ylipäätään junavuorotarjonnan tulee paremmin toteuttaa valtakunnallisessakin liikennejärjestelmän tavoitteita (saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus).

Kuopion alueen kauppakamari kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä rakentavasta yhteistyöstä.

Lisätiedot

Kategoriat:Infra ja teollisuus​, Johto äänessä