Kuopion kaupungin hankintaohjelmaluonnoksen kommentointipyyntö

Kuopio strategia kasvu

Kuopion kaupunki on pyytänyt Kuopion alueen kauppakamarilta kommenttipyyntöä Kuopion kaupungin hankintaohjelmaluonnoksesta. Kuopion alueen kauppakamari kiittää mahdollisuudesta kommentoida.

Kuopion alueen kauppakamari pitää hyvänä, että hankintaohjelmaa valmistellaan avoimesta ja pitkäjänteisesti. Hankintaohjelma toteuttaisi kaupungin strategiaa ja linjaisi hankintojen tekemisen kymmenvuotiskaudelle 2021-2030 neljän näkökulman kautta (kasvava, hyvinvoiva, resurssiviisas ja uudistuva Kuopio). Ohjelma on tarkoitus hyväksyä kevään 2021 aikana.

Hankintaohjelmaan on kuvattu hyvin tavoitetilaa kaupungin strategisten tavoitteiden kautta. Erityisesti ”Resurssiviisas Kuopio” (diat 27-29) kohtaan esitetyt tavoitteet mm. kasvipainotteisen lähiruoan, energiatehokkuuteen ja kierrätykseen panostavat hankinnat ovat kannatettavia. Samoin ”Uudistuva Kuopio”-näkökulman alla (diat 31-32) mm. digitalisaation hyödyntämisestä, piloteista ja markkinavuoropuhelusta ovat erittäin tärkeitä edistettäviä tavoitteita.

Kaikkien toimijoiden yhteisenä tavoitteena on kasvava ja hyvinvoiva Kuopio, siksi juuri vuoropuhelun ja toimintatapojen kehittäminen on keskeisistä Kuopion hankintaohjelman toteuttamisessa. Hankintaohjelmaan on kuvattu kaupungin palveluiden ja tavaroiden hankintaperiaate (dia 12). Paremman ymmärryksen, yhteistyön ja elinvoimaisten markkinoiden kehittämisen näkökulmasta toimintaa tulisi seurata mittareiden (hankintaohjeeseen kirjatut yritysvaikutusten arviointi, ympäristövaikutukset, sosiaaliset kriteerit ja innovatiiviset)  avulla  ja avata sidosryhmätilaisuuksissa esimerkiksi puolivuosittain/kvartaaleittan vielä tarkemmin hankintojen volyymista ja niiden kehityksestä eri kategorioittain (hankinnat yhteensä, sisäiset hankinnat, sidosyksikköhankinnat, kilpailutettavat hankinnat sekä pienhankinnat).  Lisäksi Kuopion alueen kauppakamari ehdottaa, että tässä yhteydessä Kuopion kaupungin hankintaohjetta päivitetään vastaamaan nykytilaa ja uudistuvaa hankintaohjelmaa.

Kategoriat:Talous​