Yli puolet yrityksistä vähentänyt investointeja – pullonkaulat poistettava

28.09.2020
Kuopion alueen kauppakamari

Uusimmat

investointi kauppakamari

Koronakriisi on vaikuttanut huomattavasti pohjoissavolaisten yritysten investointeihin. Yli puolella yrityksistä investoinnit ovat vähentyneet yli 25 prosenttia.  
Kauppakamarin kyselyn perusteella, yli puolet (56%) pohjoissavolaisista yrityksistä on joutunut vähentämään investointeja koronakriisin takia. Investoinnit ovat vähentyneet noin puolella vastaajista 1-25 prosentin välillä, mutta lähes neljänneksellä vastaajista investoinnit ovat vähentyneet yli 75 prosenttisesti. Keskeisimmät syyt investointien laskuun ovat heikentynyt kysyntätilanne (45,9 % ) sekä koronapandemiaan liittyvä yleinen epävarmuus (41 %). 

Yritykset näkevät kuitenkin loppuvuoden optimistisemmin. Reilu kolmannes vastaajista uskoo, että investoinnit pysyvät nykytasolla tai kasvavat loppuvuodesta. 

”Tautitilanteen paraneminen ja rajoitusten purkaminen näkyvät sekä yritysten että kuluttajien käyttäytymisessä. Pullonkauloihin on kuitenkin puututtava. Rahoituksen saanti on hidastunut ja kallistunut”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen korostaa. 

”Toinen iso pullonkaula yrityksissä on tuotteiden ja palveluiden kuljetus. Pohjois-Savossa valtatie 5 on elinkeinoelämän pääväylä, mutta se on monin paikoin kapea, mäkinen ja mutkainen hidastaen kuljetuksia ja aiheuttaen vaaratilanteita. Elinkeinoelämän kilpailukykyä tulee parantaa ja kuokka pitää saada maahan ensin Leppävirta-Kuopio välillä ja heti sen perään Siilinjärvi-Iisalmi välille”, Savolainen jatkaa. 

Kauppakamarien kysely tehtiin 23.6.2020. Pikakyselyyn vastasi Pohjois-Savon alueelta noin sata yritystä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5 ja 1.6.

Lisätietoja:
Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen
kaija.savolainen@kuopiochamber.fi
p. 040-514 8784 

Kategoriat:koronavirus, Talous​

Katso aiheesta