Viitostiestä Suomen ensimmäinen vihreä valtaväylä

Viitostie ry:ltä aloite vaihtoehtoisen käyttövoiman lataus- ja tankkausverkoston rakentamisesta Viitostien varrelle.

bio viitostie

Marraskuisen Helsingin vierailun jälkeen Viitostie ry:n hallitus on laatinut Valtionvarainministeriölle aloitteen ”Viitostiestä Suomen ensimmäinen vihreä valtaväylä”. Aloite koskee kattavan vaihtoehtoisen käyttövoiman lataus- ja tankkausverkoston rakentamista viitostien varrella oleviin kuntiin, kaupunkeihin sekä liikenteen solmukohtiin.

Vaihtoehtoisia, päästöttömämpiä polttoaineita ovat mm. biopolttoaineet, biokaasu, sähkö ja vety. Viitostien varrella, erityisesti Etelä- ja Pohjois-Savossa on huomattavaa potentiaalia tuottaa ja hyödyntää kustannustehokkaammin biokaasua- ja biopolttoaineita.

Maakunnissa on merkittävää maa- ja metsätaloutta, joiden sivuvirrat, jätteet, tähteet, jätevedet, lietteet, lannat, erilaiset pelto- ja metsäbiomassat ovat raaka-ainetta biopolttoaineille ja biokaasulle.

Viitostie ry. esittää, että Viitostien väylän jatkokehittämiseen ja lataus- ja tarkkausverkoston rakentamiseen osoitetaan rahoitus EU:n elvytyspaketista ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelmassa.

Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen toimii Viitostie ry:n puheenjohtajana.