Valiokunnat valittu vuodelle 2021

Kauppakamari valiokunta

Valiokunnissa panostetaan kasvuun ja osaamisen kehittämiseen

Kuopion alueen kauppakamarin valiokunnissa tehdään tärkeää työtä elinkeinoelämän kehittämiseksi paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Valiokuntien jäsenet ovat kauppakamarin jäsenyritysten asiantuntijoita.

Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti noin neljä kertaa vuodessa. Valiokuntien sihteereinä toimivat Kuopion alueen kauppakamarin työntekijät, jotka valmistelevat ja kutsuvat kokoukset koolle.

Kuopion alueen kauppakamarilla toimii vuonna 2021 kuusi valiokuntaa ja niissä yhteensä 142 jäsentä.

Kuopion alueen kauppakamarin valiokunnat

INFRAVALIOKUNTA

Vuonna 2009 perustetulle infravaliokunnalle kuuluvat infrastruktuuriin, kuten aluesuunnitteluun ja kaavoitukseen, liikenneyhteyksiin sekä sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin liittyvät kysymykset. Infravaliokunnan vuoden 2021 painopistealueet ovat kärkihankkeena valtatie 5:n jatkokehitys (erityisesti Leppävirta-Kuopio ja Siilinjärvi-Iisalmi välillä) ja valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan vaikuttaminen.

Lisäksi valiokunta pyrkii vaikuttamaan perusväylänpidon rahoituksen tason pysyvyyteen, Itäradan toteuttamiseen, Savo-Karjala-ratojen perusparantamiseen, lentoliikenteen elinkeinoelämän kannalta merkittävien ja riittävien lentovuorojen varmistamiseen, sekä Saimaan kanavan sulkujen vedenpinnan nostoon.

Infravaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2021 toimii Jyri Kuivala Savon Kuljetus Oy:sta ja varapuheenjohtajana Raija Niskanen Finavialta.

TEOLLISUUSVALIOKUNTA

Teollisuusvaliokunta on perustettu 1975. Teollisuusvaliokunta valvoo ja kehittää teollisuuden sekä maa- ja metsätaloustoimialan toimintaedellytyksiä alueella. Teollisuusvaliokunnan vuoden 2021 painopistealueena ovat kaavoituksen edistäminen ja kaavoitustyöpajan järjestäminen Kuopion kaupungin kanssa. Toisena tavoitteena on tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen digitalisaation avulla.

Teollisuusvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2021 toimii Petteri Heimonen Pettersteel Oy:sta ja varapuheenjohtajana Satu Marjo Junttanilta.

KASVUVALIOKUNTA

Kasvuvaliokunta on perustettu 2020 kasvuhakuisille yrityksille. Valiokuntaan kuuluu jäseniä monelta elinkeinoelämän alalta. Kasvuvaliokunta johtaa vuonna 2021 toteuttavaa tiekarttatyötä, jolla luodaan askelmerkit alueen vientiyritysten määrän tuplaamiseen vuodelle 2030. Lisäksi kasvuvaliokunta osallistuu kauppakamarin kasvutapahtumien kehitystyöhön ja jakaa vuosittain Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnon.

Kasvuvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2021 toimii Mikko Kylävainio Keitele Groupilta ja varapuheenjohtajana Päivi Vestala Pohjois-Savon liitolta.

PALVELUVALIOKUNTA

Vuonna 2009 perustetun palveluvaliokunnan tehtävänä on matkailun, kaupan ja finanssialan sekä muiden palvelujen toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen ja vahvistaminen. Palveluvaliokunnan vuoden 2021 painopistealueena on matkailunsektorin kehittäminen Pohjois-Savossa ja palveluiden käytön vastuullisuus koronapandemian keskellä. Palveluvaliokunta toteuttaa vuosittain Parasta Palvelua -kilpailun alueen palveluyrityksille.

Palveluvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2021 toimii Antti-Jussi Pitkälä, OP Pohjois-Savo ja varapuheenjohtajana Maarit Paunonen, Kylpylähotelli Rauhalahti.

OSAAMISVALIOKUNTA

Osaamisvaliokunnan tarkoituksena ja tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuus tiivistämällä työ- ja elinkeinoelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja parantamalla alueen vetovoimaisuutta niin yritysten kuin opiskelijoiden houkuttelemiseksi alueelle. Osaamisvaliokunta on mukana edistämässä hankkeita ja kokeiluja osaajien törmäyttämiseksi ja kiinnittymiseksi yrityksiin.

Keskeisiä teemoja ovat kansainväliset osaajat, jatkuva oppiminen ja yritys-oppilaitosyhteistyö. Osaamisvaliokunnan vuoden 2021 pääpainopistealueena on yritysten kansainvälistymisen tukeminen osaamisen näkökulmasta. Tähän liittyen tavoitteena on rakentaa kansainvälisyysviikko, johon liittyen kauppakamari toteuttaa esimerkiksi Kansainvälinen osaaja -päivän. Lisäksi tavoitteena on osaajapulaan liittyvien ratkaisujen ja toimintamallien löytäminen mm. yritys-oppilaitosyhteistyön kautta.

Osaamisvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2021 toimii Jan Blomberg Pohjois-Savon ELY-Keskukselta ja varapuheenjohtajana Johanna Pirinen Finvectorilta.

DIGIVALIOKUNTA

Vuonna 2021 uutena valiokuntana aloittaa digivaliokunta. Digivaliokunnan vuoden 2021 painopistealueet ovat vaikuttaminen ICT-alan koulutustarjontaan ja -sisältöön sekä työvoiman riittävyyteen. Lisäksi valiokunta koostaa yritysten kanssa kuvauksen alueen yritysten tarjoamasta ja tarpeista, yhdistää alueen ICT-yritysten ja muiden alojen toimijoita, sekä lisää digitaalisuuden tietoutta ja hyödyntämistä alueen yrityksissä.

Digivaliokunnan puheenjohtajana toimii Tatu Säisä 3D Talolta ja varapuheenjohtajana Jari Ruhkanen Telialta.

Kategoriat:Valiokuntatyö​