Uusi mentorointiohjelma nuorten korkeakoulutettujen työllistymiseen

Kuopion alueen kauppakamari yhteistyössä Suomen Mentorit ry:n kanssa käynnistää uuden mentorointiohjelman tukemaan nuorten korkeakoulutettujen ammattilaisten työllistymistä alueelle.

mentorointi kauppakamari

Valtakunnallisesti noin 20 prosentilla yrityksistä on vaikeuksia löytää uutta työvoimaa (TEM 2019). Maaseuduilla haasteita on etenkin korkeakoulutetun työvoiman saatavuudessa. Tämä pätee myös Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon liiton (2020) mukaan Pohjois-Savossa väestön ikärakenteen vuoksi työikäisten määrä vähenee ja painottuu aikaisempaa enemmän vanhempiin ikäluokkiin. Tästä syystä tarvitaan erityisesti nuorten osaamista ja työkykyä vahvistavia toimenpiteitä.

Kauppakamarien lokakuussa 2020 toteuttamassa kyselyssä ilmenee, että koronapandemia ei ole poistanut yritysten osaajapulaa: vaikka pandemian vaikutukset yrityksiin ovat olleet suuria, ei osaavan työvoiman tarpeessa näy juurikaan laskua. Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet rajoittavat yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä.

Yritysten osaamistarpeisiin vaikuttaa myös työelämän murros, jonka myötä yrityksillä on tarve saada käyttöönsä uudenlaista osaamista. Osa yrityksillä avoinna olevista työtehtävistä jää täyttämättä siksi, että hakijoilla ei ole työtehtävään vaadittavaa osaamista.

Mentorointiohjelma käynnistyy tukemaan työllistymistä alueen yrityksiin

Kuopion alueen kauppakamarin hallinnoima Rajaton Ylä-Savo -hanke yhdessä toimintaan osallistuvien työyhteisöjen kanssa käynnistää mentorointiohjelman, jonka tavoitteena on saada alueelle huippuosaajia kaikkialta Suomesta. Mentorointiohjelman toteuttaa Suomen Mentorit ry, joka järjestää korkeakoulutettujen nuorten mentorointiohjelmia valtakunnallisesti.

“Ylä-Savon alueella on paljon kiinnostavia yrityksiä, jotka tarjoavat monipuolisia työmahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Haluamme tarjota konkreettisia tilaisuuksia alueen työnantajille kertoa näistä mahdollisuuksista – katsoimme, että mentorointi antaa tähän hyvän ja tehokkaan työkalun”, toimitusjohtaja Kaija Savolainen Kuopion alueen kauppakamarista kertoo.

Rajaton Ylä-Savo on Kuopion alueen kauppakamarin ja yläsavolaisten yritysten yhteistyössä liikkeelle laittama hanke, jonka tavoitteena on Ylä-Savon elinkeinoelämän ja työpaikkatarjonnan tutuksi tekeminen yritysvetoisesti, osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen, jotta nuorten työllistymiselle seudun yrityksiin on paremmat edellytykset.

Aiempia hankkeen toteuttamia toimenpiteitä ovat olleet muun muassa toisen asteen opiskelijoille järjestetyt Ketterästi kesätöihin – minä työnhakijana Ylä-Savossa työnhaun valmennus sekä Minä työntekijänä vuonna 2040 -hackathon. Lisäksi hanke on lisännyt nuorten tietoisuutta muun muassa yrittäjyydestä.

“Mentorointiohjelman järjestäminen yhteistyössä Kuopion alueen kauppakamarin kanssa antaa uusia mahdollisuuksia verkostossamme oleville nuorille työllistyä alueelle. Mentorointiohjelman kautta myös alueen työyhteisöillä on mahdollisuus kirkastaa työantajakuvaansa nuorten suuntaan”, Suomen Mentorien puheenjohtaja Lasse Leponiemi toteaa.

Rajaton Ylä-Savon mentorointiohjelman hakuaika sekä mentoreille että aktoreille on nyt käynnistynyt.

Ohjelmasta saa lisätietoja Suomen mentorien ja Kuopion alueen kauppakamarin sivuilta.


LISÄTIETOJA:

Jukka Heiskanen, projektipäällikkö, Kuopion alueen kauppakamari

Puh. 040 037 6574, jukka.heiskanen@kuopiochamber.fi

Lasse Leponiemi, puheenjohtaja, Suomen Mentorit ry

Puh 040 7711 123, lasse.leponiemi@suomenmentorit.fi

KUOPION ALUEEN KAUPPAKAMARI

Kauppakamari on yritysten puolestapuhuja, joka tekee aktiivista vaikuttamistyötä alueen yritysten ja elinkeinoelämän puolesta. Kuopion alueen kauppakamariin kuuluu yli 850 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueelta, jotka edustavat kattavasti alueen elinkeinoelämää. Kauppakamarin laajaan jäsenverkostoon kuuluu alueen yritysten lisäksi yhteisöjä, oppilaitoksia sekä kaupunki- ja kuntaorganisaatioita. Sen jäsenyritykset muodostavat noin puolet koko Pohjois-Savon alueen elinkeinoelämän liikevaihdosta.

SUOMEN MENTORIT RY

Suomen Mentorit on vuonna 2012 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on auttaa nuoria työelämään. Tähän mennessä yhdistyksen valtakunnallisiin ohjelmiin on osallistunut lähes 3.000 nuorta ja yhdistyksen välittämiin harjoitusohjelmiin on työllistynyt yli 500 nuorta.www.suomenmentorit.fi