Suuri Veroselvitys: Pohjois-Savon yritysten verojalanjälki on 1,4 miljardia euroa

Suuri veroselvitys 2021

Yli 11 000 Pohjois-Savoon rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2019. Pohjoissavolaisten yritysten ja työllisten lu­kumäärä on kasvanut vuodesta 2015 vuoteen 2019.

Pohjoissavolaisten yritysten kerryttämä ve­rojalanjälki on kasvanut vuosittain 2015–2019. Vuonna 2019 yritysten verojalanjälki oli 1,4 miljardia euroa. Suurimmat verovirrat kertyivät arvon­lisäverosta, palkkojen ennakonpidätyksistä ja eläkevakuutusmaksuista. Maakuntakohtaises­sa verojalanjäljessä ei ole mukana ympäris­töveroja.

”On todella hienoa nähdä, että alueemme yritykset kasvavat ja kehittyvät. Niin yritysten määrä kuin työntekijöiden määrä on kasvanut merkittävästi viiden vuoden aikana. Vuoteen 2017 verrattuna yritysten määrä kasvoi peräti 1600 yrityksellä ja yritysten verojälki 270 miljoonalla eurolla.  Uskon vahvasti, että pandemian seurannut talouden notkahdus jää maltilliseksi Pohjois-Savossa ja kasvuun päästää uudelleen kiinni”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen kertoo selvityksestä.

Keskuskauppakamarin Suuresta Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2019 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja noin 69 miljardia euroa. Tämä on viisi miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017.

Kun yritysten maksamia ja tilittämiä veroja verrataan julkisen talouden keräämään kokonaisveropottiin, yritysten verojalanjälki kattaa kokonaisveropotista suurimman osan. Vuonna 2019 valtio ja kunnat keräsivät veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Näistä vero- ja maksutuotoista 69 miljardia euroa kertyi siis yritystoiminnan yhteydessä.

 ”Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja, kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä, että Suomeen saadaan lisää yritystoimintaa ja investointeja”, Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää sanoo.

Suuri Veroselvitys on luettavissa täältä.

Keskuskauppakamarin Suuressa Veroselvityksessä on mukana yhteensä 343 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2019. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta ja Työllisyysrahastosta. Eläkevakuutusmaksukertymä on arvioitu Eläketurvakeskuksen julkisten tilastojen sekä Työllisyysrahaston tietojen pohjalta. 

Kategoriat:Talous​