Savon Yrittäjät ja Kuopion alueen kauppakamari: Uudistukset koulutuksen tuki- ja korvausjärjestelmiin tarpeellisia

Kauppakamari-kirjat

Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ehdottavat yhdessä uutta oppisopimustukea palkkakustannusten porrastamiseksi. Savon Yrittäjät ja Kuopion alueen kauppakamari tukevat esitystä. Oppisopimuskoulutusta tulee kehittää siten, että opiskelijan töihin ottaminen on yritysten näkökulmasta kannattavampaa. 

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren näkee ehdotetussa tuessa yhtymäkohtia hallituksen työllisyystoimien kanssa. Uusi tukimuoto auttaa yrityksiä palkkaamaan erityisesti nuoria työttömiä työnhakijoita. 

– Nuorisotyöttömyys on ollut monella alueella kasvussa. Tämä trendi pitää pystyä taklaamaan oppisopimuskoulutusta kehittämällä, Aikio-Tallgren kertoo.


Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolaisen mielestä kaikki toimet osaajien ja yritysten kohtaamisen parantamiseksi ovat tärkeitä. 


– Pohjois-Savossa on Covid-pandemiasta huolimatta laaja tarve osaajille ja kysyntä vain lisääntyy tulevina vuosina. Kaikki kehittämistoimet koulutuksen sekä tuki- ja korvausjärjestelmien kehittämiseen ja työvoiman saatavuuden parantamiseen ovat erittäin tervetulleita, Savolainen kertoo. 

Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija Mikko Valtonen kertoo, että uusi ehdotettu oppisopimustuki on tarkoitettu yrityksille palkkauskustannusten porrastamiseen. Valtosen mukaan tuki myönnettäisiin automaattisesti työnantajalle, joka ottaa perustutkintoon johtavan oppisopimuskoulutukseen alle 30-vuotiaan, vailla ammatillista peruskoulutusta olevan henkilön. Tuesta tehtäisiin porrastettu, eli se olisi aluksi suurempi ja pienenisi opiskelijan osaamisen karttuessa.  


Koulutuskorvausjärjestelmää uudistettava 

Myös koulutuskorvausjärjestelmä tulee uudistaa niin, että korvauksen maksaminen on velvoittavaa. Koulutuskorvauksen on myös oltava suhteessa työantajalta vaadittaviin resursseihin. 

– Koulutuskorvauksen taso voisi olla esimerkiksi 150–500 euroa kuukaudessa. Korkeampi koulutuskorvaus tulee olla esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa oppisopimuskoulutettava kuuluu oppivelvollisuuden piiriin, sanoo Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen.  

Koulutuskorvausten osalta on syytä muistaa, että Opetushallituksen tilastojen mukaan niiden maksaminen on vähentynyt sekä euromääräisesti että maksettujen tapausten määrällä mitattuna. Tämä siitäkin huolimatta, että ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä koulutuksenjärjestäjän saama rahoitus oppisopimuskoulutuksena suoritetusta tutkinnosta on kasvanut merkittävästi. Nykyinen tilanne myös johtaa siihen, että yrityksiä kohdellaan eri tavalla eri puolilla Suomea. 

Lisätietoja: 

Savon Yrittäjät
Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja, p. 040 404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi 

Kuopion alueen kauppakamari
Kaija Savolainen, toimitusjohtaja, p. 040 514 8784, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi 

Kategoriat:Osaaminen