Pohjois-Savon yritysten suhdanteissa hienoinen myönteinen kehitys

suhdannebarometri huhtikuu 2021 EK kauppakamari

Yritykset odottavat tuotannon sekä henkilöstön määrän kasvavan, vaikka heikko kysyntä on yleisin kasvun este. Samalla osaavasta henkilökunnasta on Pohjois-Savon alueella pulaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton ja kauppakamarin suhdannebarometrissä ilmenee, että pohjoissavolaisten yritysten suhdannetilanne parani hienoisesti. Tasan vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna suhdanteet ovat parantuneet merkittävästi. Kun suhdannetilanne oli huhtikuun 2020 kyselyn mukaan -49, arvioivat yritykset sen tuoreen kyselyn mukaan -28.

Suhdanneodotukset ovat varovaisen myönteiset. Ensi kertaa yli vuoteen saldoluku on lievästi positiivinen, kun vuosi sitten suhdanneodotusten saldoluku oli -57.  Vuoden alussa suhdanneodotuksien saldoluku oli -8 ja lokakuussa -52.

Suhdanneodotuksiin vaikuttaa heikko kysyntä. Viimeisen vuoden aikana riittämättömän kysynnän saldoluku on vaihdellut 41 ja 35 välillä.  Lisäksi tilanne ammattitaitoisen työvoiman puutteesta pahenee. Yritykset ennakoivat tuotannon sekä henkilöstön määrän kumminkin kasvavan.

 ”Yritysten suurin kasvun este on vielä riittämätön kysyntä, mutta kuitenkin vakavammaksi ongelmaksi koen työvoiman sekä rahoituksen saatavuuden.  Ely:n mukaan Pohjois-Savossa on tällä hetkellä lähes 2 800 avointa työpaikkaa. Tarvitsemme lisää osaajia, uusia aloituspaikkoja oppilaitoksiin sekä työvoimaperäistä maahanmuuttoa”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen painottaa.

”Yritysten kasvu ja kehittyminen edellyttää investointeja. Siksi yritysten rahoitusvaikeuksiin tulee puuttua pikimmiten”, Savolainen jatkaa.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2021 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 51 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 8 860 henkeä.

Kategoriat:Talous​