Pohjois-Savon yritysten suhdanteet toipumassa

Suhdannetilanne pohjoissavolaisissa yrityksissä on edelleen vaisu, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin heinäkuun suhdannebarometri. Kasvua haastaa muun muassa riittämätön kysyntä. Suhdanteet jatkavat kuitenkin toipumistaan.

Suhdannebarometrin mukaan Pohjois-Savossa suhdannetilanne on jatkanut toipumista, vaikka se on luvultaan edelleen negatiivinen (-46) ja maan heikoin. Yritysten sopeutuminen ja uudistuminen on vielä kesken haastavassa toimintaympäristössä, korkeiden kustannusten sekä maailmatalouden hitaan kasvun seurauksena. Positiivista on kuitenkin se, että suhdannenäkymät ovat parantuneet koko tämän vuoden ajan, jo kolmena perättäisenä mittausajankohtana (tammikuu, huhtikuu ja nyt heinäkuu).

Suhdanneodotusten saldoluku (-29) on jo hyvin lähellä maan keskiarvoa (-27).
Tuotannon kasvun merkittävin este on riittämätön kysyntä (saldoluku 55). Yhtäältä kasvun haasteena on puute ammattitaitoisesta työvoimasta. Suurin pula osaavasta työvoimasta on Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Lisäksi rahoitusvaikeudet ovat lisääntyneet Pohjois-Savossa.

”Tilanne maakuntamme yrityksissä on odottava. Pitkässä ajassa tarkasteltuna suunta on parempaan päin, vaikka heikompi kysyntä ja korkeat kustannukset tällä hetkellä haastavatkin. Veturiyritystemme seuraavan viiden vuoden investoinnit ovat yli 2,2 miljardia euroa ja lisärekrytointitarve 2200 henkeä. Lisäksi avoimia työpaikkoja on ELY:n mukaan lähes 2400. Tarvitsemme siis edelleen vahvaa panostusta koulutukseen, niiden aloituspaikkoihin ja osaamisperusteiseen maahanmuuttoon sekä yritysten rahoitukseen”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen muistuttaa.


Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2023 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 40 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 6750 henkeä.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Talous​