Pohjois-Savon suhdanneodotukset laskusuunnassa

talous kauppakamari

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät Pohjois-Savon elinkeinoelämässä. Suhdannetilanne on heikoimpien maakuntien joukossa ja suhdannenäkymien odotetaan jatkavan laskua. Käänne saadaan investoimalla infraan, koulutukseen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Heinäkuussa Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin suhdannebarometrista näkyy lasku, joskin laskun kulma on lieventynyt. Tuotannon määrä kasvoi toisella neljänneksellä, mutta kasvun ennakoidaan hiipuvan seuraavien kuukausin aikana. Myös kannattavuuden kehitys pysyy pakkasella seuraavien kolmen kuukauden aikana (saldoluku -4).

Suhdannetiedustelun perusteella tuotannon kasvun suurin este on pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Tarve osaajista lähes tuplaantui vuosi sitten ja on pysynyt korkealla tasolla kevään hienoisen laskun jälkeen. Osaajapula on pahinta Pohjanmaalla (saldoluku 48) ja Itä-Suomessa (saldoluku 46).

Itäisen Suomen elinvoimaan tulee panostaa. Yrityksillä on tahtoa kasvaa, mutta toimintaympäristön muutokset ovat heikentäneet kilpailukykyä ja kannattavuutta. Odotamme merkittäviä ehdotuksia valtiosihteerityöryhmältä ja nopeita päätöksiä syksyn budjettiriihestä”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen korostaa.

”Kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme parannetaan käynnistämällä nopeasti uusia infrainvestointeja muun muassa tänä vuonna valmistuvan Valtatie 5:n Leppävirta-Kuopio välin tiesuunnitelman mukaisesti, sekä panostamalla koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen”, jatkaa Savolainen.

Kuopion alueen kauppakamarin lausunto valtiosihteerityöryhmälle itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimista:

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 43 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 9774 henkeä.

Lisätiedot

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys, Infra ja teollisuus​, Talous​