Pohjois-Savolle tärkeimmiksi nostettiin Viitostie, Savon rata, Itärata ja Saimaan kanava.

28.09.2020
Kuopion alueen kauppakamari

Uusimmat

infra tie talvi

Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide-, ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat tukea omalla listauksellaan valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Pohjois-Savon liikennejärjestelmistä tärkeimmiksi nostettiin Viitostie, Saimaan kanava sekä Itä- ja Savon radat. Lisäksi investointeja tarvitaan poikittaisliikenteeseen ja alemmalle tieverkostolle.

Liikenneinvestoinnit parantavat merkittävästi alueiden saavutettavuutta, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja vientiä sekä työssäkäyntialueiden toimivuutta.
”Valtatie 5 välillä Leppävirta–Kuopio on heti toteutettavissa. Keskeistä on parantaa tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta sekä vähentää liikenneonnettomuuksia. Sujuvat ja toimintavarmat yhteydet vähentävät myös liikennepäästöjä”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja ja Viitostie ry:n vasta valittu puheenjohtaja Kaija Savolainen kertoo.

”Valtion tulee osoittaa määrärahoja keskeisten väyliemme parantamiseen syksyn budjettiriihessä, EU:n elvytyspaketista ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelmassa. Lisäksi Itä-Suomen liikenteen pääväylät tulee saada laajasti osaksi EU:n TEN-T ydinverkkoa”, Savolainen jatkaa.

”Suomi on viennistä riippuvainen maa ja hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille. Sujuvat liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa. Liikenneverkot ovat yhteiskunnan eri toimintojen mahdollistaja”, Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood sanoo.

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2020

Kategoriat:Infra ja teollisuus​

Katso aiheesta